ถนนพุทธมณฑล สาย 8

ถนนพุทธมณฑล สาย 8 (อักษรโรมัน: Thanon Phutthamonthon Sai 8) เป็นถนนสายหนึ่งในจังหวัดนครปฐม มีจุดเริ่มต้นจากถนนเพชรเกษมบริเวณรอยต่อระหว่างตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี กับตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน มุ่งไปทางทิศเหนือในเขตตำบลขุนแก้ว ผ่านถนนบรมราชชนนี เข้าเขตตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี และไปสิ้นสุดที่จุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3235 และทางหลวงชนบท นฐ.4006

เดิมถนนพุทธมณฑล สาย 8 อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบทและมีฐานะเป็น ทางหลวงชนบท นฐ.3046 ต่อมาได้โอนให้อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่ถนนตัดผ่าน โดยถนนในเขตเทศบาลตำบลขุนแก้วมีฐานะเป็น ทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ 21-001 และถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีมีฐานะเป็น ทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ 59-003