ตำบลแม่สลองนอก

ตำบลในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

ตำบลแม่สลองนอก (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นตำบลในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ตำบลแม่สลองนอก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Mae Salong Nok
หมู่บ้านสันติคีรีบนดอยแม่สลอง พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
หมู่บ้านสันติคีรีบนดอยแม่สลอง พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด15,681 คน
รหัสไปรษณีย์ 57110
รหัสภูมิศาสตร์571503
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ตำบลแม่สลองนอกแยกออกจากตำบลป่าซางและตำบลป่าตึง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2534 โดยแยกจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสันติคีรี ของตำบลป่าซาง บ้านอาแหล่ บ้านเย้าเลาสิบ บ้านธาตุ และบ้านป่าคาสุขใจ ของตำบลป่าตึง[1] ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2535 ได้แยกตำบลเทอดไทย ตำบลแม่สลองใน ตำบลแม่สลองนอก มาตั้งกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

สภาพทั่วไปของตำบลแม่สลองนอก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง มีเทือกเขาสลับซับซ้อน และมีที่ราบระหว่างเนินเขา มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังนี้

เขตการปกครอง

แก้

แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้านได้แก่

 1. บ้านสันติคีรี
 2. บ้านอาแหล่
 3. บ้านเย้าเลาสิบ
 4. บ้านธาตุ
 5. บ้านป่าคาสุขใจ
 6. บ้านกลางใหม่
 7. บ้านอาแบ
 8. บ้านป่าคาสามัคคี
 9. บ้านพนาสวรรค์
 10. บ้านแม่จันหลวง
 11. บ้านเจียงจาใส
 12. บ้านใหม่สันติ
 13. บ้านตงจาใส

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอพานและอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-12-08. สืบค้นเมื่อ 2018-11-25.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2018-11-25.