องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก ตำบลเจริญศิลป์)

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ ประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสกลนคร 102 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีป่าไม้ เป็นป่าเต็งรัง และแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่สำคัญคือ ลำน้ำยาม อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า จึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร และเหมาะสำหรับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
คำขวัญ: 
เจริญศิลป์น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศ ไทย
จังหวัดสกลนคร
อำเภอเจริญศิลป์
การปกครอง
 • นายกทักษิณ มายูร
พื้นที่
 • ทั้งหมด21 ตร.กม. (8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2559)
 • ทั้งหมด6,833 คน
 • ความหนาแน่น325.38 คน/ตร.กม. (842.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06471602
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ 3 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
เว็บไซต์www.charoensin.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

 อาณาเขต

แก้

ประวัติ

แก้

ตำบลเจริญศิลป์ เดิมเป็นหมู่บ้านในเขตตำบลทุ่งแก ต่อมาได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลเจริญศิลป์ โดยจัดตั้งเป็น "สภาตำบลเจริญศิลป์" และแบ่งบางส่วนไปสังกัดสุขาภิบาลเจริญศิลป์ จนได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ตามลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์[1] จนปัจจุบัน

การปกครอง

แก้

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ปกครองครอบคลุมตำบลเจริญศิลป์บางส่วน (นอกเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์) ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่[2]

 • หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งคำ
 • หมู่ที่ 4 บ้านหนองฮังแหลง
 • หมู่ที่ 5 บ้านแกดำ
 • หมู่ที่ 6 บ้านนาดี
 • หมู่ที่ 7 บ้านสร้างฟาก
 • หมู่ที่ 8 บ้านกุดนาขาม
 • หมู่ที่ 9 บ้านกุดนาขามใหม่
 • หมู่ที่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา
 • หมู่ที่ 11 บ้านสร้างฟากใหม่

 อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (52 ง) :267. 25 ธันวาคม 2539
 2. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลเจริญศิลป์"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://sakonnakhon.kapook.com/%B9%8C(ม.ป.ป.). สืบค้น 12 พฤศจิกายน 2560.