ตำบลสามัคคี (อำเภอน้ำโสม)

ตำบลในอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

ตำบลสามัคคี เป็นตำบลหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลน้ำโสมและตำบลหนองแวง

ตำบลสามัคคี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Samakkhi
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอน้ำโสม
พื้นที่
 • ทั้งหมด83 ตร.กม. (32 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด6,106 [1] คน
รหัสไปรษณีย์ 41210
รหัสภูมิศาสตร์411811
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2512 แยกพื้นที่ตำบลน้ำโสม ตำบลหนองแวง และตำบลนายูง อำเภอบ้านผือ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอน้ำโสม[2][3] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอบ้านผือ
 • วันที่ 4 ธันวาคม 2533 ตั้งตำบลสามัคคี แยกออกจากตำบลหนองแวง[4]

อาณาเขต(ตำบล)แก้ไข

การปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

ตำบลโสมเยี่ยมแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านสามัคคี
 • หมู่ที่ 2 บ้านโชคชัยสามัคคี
 • หมู่ที่ 3 บ้านผากลางนา
 • หมู่ที่ 4 บ้านผากลางนา
 • หมู่ที่ 5 บ้านสวัสดี
 • หมู่ที่ 6 บ้านโชคอำนวย
 • หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเจริญ
 • หมู่ที่ 8 บ้านศรีวืไล

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่ตำบลสามัคคี ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามัคคีทั้งตำบล

สถานศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียน

อ้างอิงแก้ไข

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[1]] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 15 กรกฎาคม 2564.
 2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :0
 3. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :1
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอน้ำโสม และอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (241 ง): 10177–10184. December 4, 1990.