ตำบลร้องกวาง

ตำบลในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ประเทศไทย

ตำบลร้องกวาง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ และสถานที่ราชการต่างๆ ของอำเภอร้องกวาง

ตำบลร้องกวาง
อักษรไทยตำบลร้องกวาง
อักษรโรมันTambon Rong Kwang
จังหวัดแพร่
อำเภอร้องกวาง
ประชากร (2552)
 • ทั้งหมด6,944 คน[1] คน
รหัสภูมิศาสตร์540201
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งแก้ไข

ทิศเหนือติดต่อตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง ทิศตะวันออกติดต่อตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง ทิศใต้ติดต่อตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง ทิศตะวันตกติดต่อตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

ตำบลร้องกวางแบ่งออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านร้องกวาง
 • หมู่ 2 บ้านร้องกวาง
 • หมู่ 3 บ้านแม่ยางโพธิ์
 • หมู่ 4 บ้านกาศผาแพร่
 • หมู่ 5 บ้านวังโป่ง
 • หมู่ 6 บ้านห้วยกุลัว
 • หมู่ 7 บ้านร้องกวาง
 • หมู่ 8 บ้านผาหมู
 • หมู่ 9 บ้านร้องกวาง
 • หมู่ 10 บ้านผาหมูเหนือ
 • หมู่ 11 บ้านแม่ยางโพธิ์
 • หมู่ 12 บ้านกาศใต้
 • หมู่ 13 บ้านร้องกวาง

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

แบ่งการปกครองเป็น 1 เทศบาลตำบล และ 1 องค์การบริหารส่วนตำบล คือ

 • เทศบาลตำบลร้องกวาง มีพื้นที่ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านร้องกวาง, หมู่ 2 บ้านร้องกวาง, หมู่ 4 บ้านกาศผาแพร่, หมู่ 5 บ้านวังโป่ง, หมู่ 7 บ้านร้องกวาง, หมู่ 9 บ้านร้องกวาง, หมู่ 12 บ้านร้องกวาง และหมู่ 13 บ้านกาศใต้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง มีพื้นที่ครอบคลุมหมู่บ้านที่เหลือ

สถานที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข