ตำบลบ่อหลวง

ตำบลในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ตำบลบ่อหลวง ตั้งอยู่ในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากเวียงเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ 133 กิโลเมตร

ตำบลบ่อหลวง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Baulaung
ประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฮอด
ประชากร
 (2562)
 • ทั้งหมด12,171 คน
รหัสไปรษณีย์ 50240
รหัสภูมิศาสตร์501604
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูมิศาสตร์

แก้

ตําบลบ่อหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอฮอดเป็นระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 251,656.25 ไร่ หรือ 402.65 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตําบลต่าง ๆ ดังนี้

การเมืองการปกครอง

แก้

การปกครองท้องที่

แก้

ตำบลฮอดแบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่[1]

 • หมู่ 1 บ้านบ่อหลวง
 • หมู่ 2 บ้านวังกอง
 • หมู่ 3 บ้านขุน
 • หมู่ 4 บ้านนาฟ่อน
 • หมู่ 5 แม่ลายเหนือ
 • หมู่ 6 แม่ลาย
 • หมู่ 7 พุย
 • หมู่ 8 กิ่วลม
 • หมู่ 9 แม่สนาม
 • หมู่ 10 เตียนอาง
 • หมู่ 11 บ่อสะแง๋
 • หมู่ 12 บ่อพะแวน
 • หมู่ 13 แม่หืด

การปกครองท้องถิ่น

แก้
 • เทศบาลตำบลบ่อหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อหลวงทั้งตำบล

ประชากร

แก้
 • จำนวนหลังคาเรือน: 3,694 หลังคาเรือน
 • จำนวนประชากร: 12,171 คน พ.ศ. 2562[2] แบ่งเป็น
  • ประชากรชาย จำนวน 6,132 คน
  • ประชากรหญิง จำนวน 6,039 คน

อ้างอิง

แก้