ตำบลน้ำเกี๋ยน

ตำบลในอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประเทศไทย

น้ำเกี๋ยน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของอำเภอ

ตำบลน้ำเกี๋ยน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nam Kian
ประเทศไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอภูเพียง
พื้นที่
 • ทั้งหมด88 ตร.กม. (34 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2555)[1]
 • ทั้งหมด2,804 คน
 • ความหนาแน่น31.86 คน/ตร.กม. (82.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55000
รหัสภูมิศาสตร์551404
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้ง แก้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ 1 บ้านน้ำเกี๋ยนใต้
  • หมู่ 2 บ้านน้ำเกี๋ยนเหนือ
  • หมู่ 3 บ้านต้นกอก
  • หมู่ 4 บ้านใหม่พัฒนา
  • หมู่ 5 บ้านใหม่สันติสุข

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลน้ำเกี๋ยนทั้งหมด

อ้างอิง แก้