ตำบลนางบวช

ตำบลในอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย

ตำบลนางบวช เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรมีเพศชาย 900 คน เพศหญิง 900 คน คน คนส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่และวัยชรา[ต้องการอ้างอิง] ภาษาที่ชาวบ้านแถวนี้ใช้กัน คือ ภาษาไทยกลาง แต่ สำเนียงการพูด จะแตกต่างกันไปบ้าง[ต้องการอ้างอิง]

ชาวบ้านตำบลนางบวชนิยมสร้างบ้านยกใต้ถุนสูง
ทุกบ้านนิยมมีโอ่งไว้กักเก็บน้ำเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำ แม่น้ำท่าจีน

ประวัติแก้ไข

ราวปี พ.ศ. 1826 มีหญิงชื่อว่าชบา เป็นสนมแห่งพระร่วงเจ้า กรุงสุโขทัย เกิดความเบื่อหน่ายในเพศฆราวาส จึงหนีออกบวชและมาอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณเขาในบริเวณนี้ คนทั้งหลายจึงเรียกว่าเขานางบวช ชุมชนนี้เป็นชุมชนเกษตรกรรมมาแต่ดั้งแต่เดิมเนื่องจากมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านเหมาะแก่การทำการเกษตร

ประเพณีและวัฒนธรรมแก้ไข

ทุกปีจะมีพิธีตักบาตรเทโว บริเวณวัดเขานางบวช ซึ่งเป็นพิธีทำบุญของชาวไทยในเทศกาลออกพรรษา งานเริ่มหลังจากวันออกพรรษา ๑ วัน คือ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑

ภูมิศาสตร์แก้ไข

พื้นที่โดยมากเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน และมีภูเขาบ้างเพียงเล็กน้อย มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน

ผู้มีชื่อเสียงแก้ไข