ตำบลดอนหวาย

ตำบลในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ดอนหวาย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลตำบลดอนหวาย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบล

ตำบลดอนหวาย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Don Wai
ตำบลดอนหวายตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลดอนหวายตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลดอนหวายตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°07′15″N 102°16′44″E / 15.120757°N 102.278859°E / 15.120757; 102.278859
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนสูง
พื้นที่
 • ทั้งหมด20.49 ตร.กม. (7.91 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด3,632 คน
 • ความหนาแน่น180 คน/ตร.กม. (460 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30160
รหัสภูมิศาสตร์301015
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนสูง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายธวัช ชำนาญกลาง
รหัส อปท.05301006
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์0 4495 5540
โทรสาร0 4495 5540
เว็บไซต์donwaicity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลดอนหวายโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาย จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปี 2542 มีพื้นที่ 20.49 ตารางกิโลเมตร จำนวน 7 หมู่บ้าน รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน 9.31 ล้านบาท รายจ่ายประจำ 3.15 ล้านบาท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวายจะครบวาระในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 และประสงค์จะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลดอนหวาย ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวายได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาย ผ่านความเห็นชอบของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านความเห็นชอบจากนายอำเภอโนนสูงและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะผู้กำกับดูแลแล้วตามลำดับ และได้จัดทำแผนที่แนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวายตั้งอยู่

การปกครอง

แก้

ตำบลดอนหวาย แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 ดอนหวาย
 • หมู่ที่ 2 ดอนหวาย
 • หมู่ที่ 3 หนองหวาย
 • หมู่ที่ 4 หนองตะครอง
 • หมู่ที่ 5 โนนมะกอก
 • หมู่ที่ 6 หนองบง
 • หมู่ที่ 7 ดอนตะแบง

สถานที่สำคัญ

แก้
การศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)
  • โรงเรียนบ้านโนนมะกอก
  • โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 4 (เอกชน)
  • โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 7 (เอกชน)
การสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนหวาย
การศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์
  • วัดบ้านดอนหวาย
  • วัดบ้านโนนมะกอก


แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย