ตำบลกลางใหญ่ (อำเภอบ้านผือ)

ตำบลในอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

ตำบลกลางใหญ่ เป็นตำบลหนึ่งในสิบสามตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทั้งพื้นที่ของตำบลกลางใหญ่บริหารโดยเทศบาลตำบลกลางใหญ่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2529 ได้ตั้งตำบลคำด้วง โดยแยกออกจากตำบลกลางใหญ่[2]

ตำบลกลางใหญ่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Klang Yai
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอบ้านผือ
พื้นที่
 • ทั้งหมด113.47 ตร.กม. (43.81 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (พ.ศ. 2562)[1]
 • ทั้งหมด8,858 คน
 • ความหนาแน่น78.06 คน/ตร.กม. (202.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41160
รหัสภูมิศาสตร์411708
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขต แก้

หมู่บ้าน แก้

ตำบลกลางใหญ่แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านกลางใหญ่
 • หมู่ที่ 2 บ้านผักบุ้ง
 • หมู่ที่ 3 บ้านนาสีดา
 • หมู่ที่ 4 บ้านผักบุ้ง
 • หมู่ที่ 5 บ้านกลางใหญ่
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนตาแสง
 • หมู่ที่ 7 บ้านนาสีดา
 • หมู่ที่ 8 บ้านผักบุ้ง
 • หมู่ที่ 9 บ้านกลางใหญ่
 • หมู่ที่ 10 บ้านกลางใหญ่
 • หมู่ที่ 11 บ้านโนนตาแสง
 • หมู่ที่ 12 บ้านกลางใหญ่
 • หมู่ที่ 13 บ้านผักบุ้ง

สถานที่สำคัญ แก้

โรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านกลางใหญ่
วัด
 • วัดถ้ำพระ บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5
 • วัดป่านาสีดา บ้านนาสีดา หมู่ที่ 6
 • วัดป่าผักบุ้ง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8

การคมนาคม แก้

 •   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2266
 •   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2097

อ้างอิง แก้

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 22 เมษายน 2563.
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีธาตุ อำเภอหนองวัวซอ อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอวังสามหมอ อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ และอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี