ตัวเลขมายา ในอารยธรรมมายาก่อนยุคการค้นพบของโคลัมบัส ใช้ระบบเลขฐานยี่สิบ ระบบเลขมายานี้ใช้สัญลักษณ์สามแบบ คือ ศูนย์ (สัญลักษณ์รูปร่างเปลือกหอย) , หนึ่ง (จุด) และห้า (เส้นขีดยาว)

ระบบเลขมายา

สำหรับตัวอย่าง ตัวเลข 19 จะเขียนจุดสี่จุดเป็นแนวนอนอยู่เหนือเส้นขีดยาวสามเส้นซ้อนทับกัน (รูปซ้าย เลข 19)

เลขมายา เลขอาหรับ
. 1
.. 2
... 3
.... 4
_ 5
. 6
.. 7
... 8
.... 9
_ _ 10
._ _ 11
.._ _ 12
..._ _ 13
...._ _ 14
_ _ _ 15
._ _ _ 16
.._ _ _ 17
..._ _ _ 18
...._ _ _ 19