โคลัมบัส

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

โคลัมบัส (อังกฤษ: Columbus) อาจหมายถึง

ดูเพิ่ม แก้