หน่วยรับความรู้สึก

(เปลี่ยนทางจาก ตัวรับ)

หน่วยรับความรู้สึก, ตัวรับหรือที่รับ (อังกฤษ: receptor) ในชีวเคมี เป็นโปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ หรือในไซโทพลาสซึมหรือนิวเคลียสที่จะเชื่อมต่อกับโมเลกุลเฉพาะซึ่งเรียกว่า ลิแกนด์ (ligand) เช่น สารสื่อประสาท, ฮอร์โมน หรือสารประกอบอื่นๆ และทำให้เกิดการเริ่มต้นตอบสนองของเซลล์ต่อลิแกนด์นั้นๆ

ภาพรวม แก้

 
ทรานเมมเบรน รีเซปเตอร์:E=เอ็กตราเซลลูลาร์ สเปซ; I=อินทราเซลลูลาร์ สเปซ; P=พลาสมา เมมเบรน

หน่วยรับความรู้สึกมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ ลิแกนด์ และหน้าที่ของมัน เช่น

ทรานเมมเบรน รีเซปเตอร์ (Transmembrane receptors) แก้

เมตาโบโทรปิก รีเซปเตอร์ (Metabotropic receptor) แก้

จี โปรตีน-คัปเิปิลด์ รีเซปเตอร์ (G protein-coupled receptors) แก้

หน่วยรับความรู้สึกนี้รู้จักกันในชื่อ 7 ทรานเมมเบรน รีเซปเตอร์ หรือ 7TM รีเซปเตอร์

ไทโรซีน ไคเนส รีเซปเตอร์ (Tyrosine kinase receptors) แก้

กัวนิลิล ไซเคลส รีเซปเตอร์ (Guanylyl cyclase receptors) แก้

ไอโอโนโทรปิก รีเซปเตอร์ (Ionotropic receptors) แก้

อินทราเซลลูลาร์ (Intracellular receptors) แก้

ทรานสคริปชั่น แฟคเตอร์ (Transcription factors) แก้

อื่นๆ แก้

ดูเพิ่ม แก้