สารส่อมะเร็ง

(เปลี่ยนทางจาก ตัวบ่งชี้เนื้องอก)

สารส่อมะเร็ง (อังกฤษ: tumor Marker) เป็นเตรื่องมือที่ใช้ในการตรวจทางการแพทย์ ใช้ตรวจจากเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้หลักการที่ว่า เนื้องอกในร่างกายหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็ง มักจะปล่อยสารบางชนิดสู่กระแสเลือด ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นโมเลกุลของโปรตีน ซึ่งแตกต่างกันตามชนิดของเนื้องอก สารที่พบเหล่านี้สามารถตรวจพบโดยเซรั่มชนิดต่างๆ ตามชนิดของสารนั้นๆ เช่น


ปัจจุบัน Tumor Marker Serum มีหลายชนิด ทั้งนี้เป็นทางการแพทย์ใช้เป็นการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรก (Early Cancer Screening) หรือการเฝ้าดูการเติบโตของเนื้องอกหลังผ่าตัดเท่านั้น แต่เป็นการบ่งชี้เบื้องต้น เพราะมีอาการอื่นๆของโรคที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้องอก หรือมะเร็งที่ให้ค่าตัวบ่งชี้ที่สูงกว่าปรกติได้เช่นกัน

ดูเพิ่มแก้ไข