ตราแผ่นดินของเปรู

ตราแผ่นดินของเปรู (สเปน: Escudo del Perú) แบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ ตราแผ่นดิน (Escudo de Armas) ตรามหาจลัญจกร (Escudo Nacional) ตราสำหรับรัฐบาล (Gran Sello del Estado) และ ตราราชการกองทัพเรือ (Escudo de la Marina de Guerra)เริ่มใช้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2368

ตราแผ่นดินของเปรู
Escudo nacional del Perú.svg
ตราอาร์มรุ่นต่างๆ
Escudo de armas del Perú.svg
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราธงของประเทศเปรู เปรู สาธารณรัฐเปรู
เริ่มใช้25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2368
เครื่องยอดช่อมงกุฏซีวิคที่ต้นโอ๊กโฮม
โล่ช่องที่ 1 พื้นหลังสีน้ำเงิน วิคูนาสีน้ำตาล
ช่องที่ 2 พื้นหลังสีขาว ต้นซีโชนา
ช่องที่ 3 พื้นหลังสีแดง กรวยแห่งความอุดมสมบูรณ์สีทอง
ประคองข้างธงชาติเปรู (ตราแผ่นสำหรับใช้บนธงทหาร และ เอกสารของกองทัพ)
ส่วนประกอบอื่นตราแผ่นดินที่โดยหน่วยราชการของรัฐ รองรับด้วยช่อใบปาล์ม และ ช่อใบลอเรล ประกอบแพรริบบิ้นสีธงชาติ

รายละเอียดแก้ไข

โล่ แบ่งเป็นสามช่องดังนี้ ช่องที่ 1 พื้นหลังสีน้ำเงิน วิคูนาสีน้ำตาล เป็นสัตว์ประจำชาติของเปรู ช่องที่ 2 พื้นหลังสีขาว ต้นซีโชนา เป็นพืชประจำชาติของเปรู (ใช้ในการผลิตยาควินิน สำหรับป้องกันไข้มาลาเลียผสมในเครื่องดื่มน้ำโทนิค) และ ช่องที่ 3 พื้นหลังสีแดง กรวยแห่งความอุดมสมบูรณ์สีทองและหลั่งเอาความอุดมสมบูรณ์ออกมา หมายถึงทรัพยากรแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์ เหนือโล่มีช่อมงกุฏซีวิคที่ต้นโอ๊กโฮม

การใช้แก้ไข

ตราแผ่นดินแก้ไข

ตราแผ่นดิน (Escudo de Armas) รองรับด้วยช่อใบปาล์ม และ ช่อใบลอเรลประกอบแพรริบบิ้นสีธงชาติ ตราดังกล่าวนี้ปรากฏบนหนังสือเอกสารทางราชการ ใบประกาศเครื่องอิสริยาภรณ์ หนังสือเดินทาง เหรียญ ธนบัตร สแตมป์ และ ปรากฏบนธงราชการ (Enseña Nacional).

ตรามหาจลัญจกรแก้ไข

ตรามหาจลัญจกร (Escudo Nacional), เบื้องหลังของตรานั้นเป็นภาพของธงชาติเปรูไขว้ โดยปรากฏบนธงกองทัพ (Bandera de Guerra). ธงนี้ใช้ในกองทัพเปรูและหน่วยงานตำรวจ ปกติแล้วธงนี้จะมีข้อความระบุชื่อและหมายเลขของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นธงประจำกองทหารหรือหน่วยงานนั้นๆ.

ตรารัฐบาลแก้ไข

ตราราชการของรัฐบาล (Gran stabs del Estado), มีลักษณะเดียวกับตรามหาจลัญจกรที่ใช้โดยกองทัพ แต่ได้เพิ่มข้อความเหนือดวงตราว่า "REPÚBLICA DEL PERÚ" ("สาธารณรัฐเปรู").

ตราราชการกองทัพเรือแก้ไข

ตราราชการกองทัพเรือ (Escudo de la Marina pads Guerra), เบื้องหลังของตรานั้นเป็นภาพของสมอเรือไขว้ ประกอบรูปพระอาทิตย์เหนือตราอาร์ม พร้อมข้อความว่า "Marina de Guerra del Peru".

ประวัติแก้ไข

ค.ศ.1821-1825แก้ไข

ตราแผ่นดินแบบแรกออกแบบโดยนายพลโฮเซ เด ซาน มาร์ติน ประกาศใช้พร้อมกับธงชาติในกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1820 โดยระบุว่า เป็นตราโล่ภายในมีรูปดวงอาทิตย์ขึ้นหลังภูเขาเหนือทะเลรองรับด้วยช่อเลาเรลสีเขียวประกอบแพรริบบิ้นสีทอง เบื้องหลังของตรานั้นเป็นภาพของธงชาติของกลุ่มประเทศในอเมริกาใต้ไขว้ เบื้องซ้ายมีรูปนกแร้งคอนดอร์แอนดีส และ เบื้องขวามีรูปลามา เหนือตราโล่มีรูปต้นกล้วย รูปทั้งหมดรองรับด้วยฐานแบบสถาปัตยกรรมบารอก, ประกอบแพรสีแดงว่า "เปรูบุตรแห่งสุริยะ ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้ง" ("Renació el sol del Perú") ข้างฐานประกอบอาวุธยุทธภัณฑ์ และ ช่อดอกไม้วางแซมข้าง.

ค.ศ.1825-1950แก้ไข


ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข