ดิจิมอนเพนดูลั่ม 1 : เนเจอร์สปิริต

ดิจิมอนเพนดูลั่ม 1 : เนเจอร์สปิริต (อังกฤษ: Digimon Pendulum 1 : Nature Spirit) เป็นของเล่นสัตว์ประหลาดดิจิตอล ผลิตโดยบริษัทบันได เป็นรุ่นแรกที่ถูกพัฒนาต่อจากดิจิตอลมอนสเตอร์เวอร์ชัน 1-5 ซึ่งรวมดิจิม่อนประเภทธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน เช่น แมลง ต้นไม้ ภูต สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติ และมักเรียกกันติดปากว่า ดิจิม่อนเวอร์6 ซึ่งชื่อที่ถูกต้องคือ เพนดูลั่ม1 หรือ พี1

ดิจิม่อนที่พบในกลุ่มเนเจอร์สปิริตแก้ไข

วัยเด็ก (ขั้น 1-2)แก้ไข

บับบุม่อน (Babumon)
เป็นดิจิม่อนตัวอ่อนที่พึ่งเกิดออกมาจากไข่ ลักษณะทั่วไปมีลักษณะคล้ายกับฟองน้ำที่คาบจุกนม
โมจิม่อน (Mojimon/Motimon)
ดิจิม่อนวัยเด็กที่พัฒนามาจากบับบุม่อน ยังไม่สามารถต่อสู้ได้ ลักษณะทั่วไปเหมือนกับขนมโมจิ

วัยรุ่น (ขั้น 3)แก้ไข

เทนโทม่อน (Tentomon)
ชนิดวัคซีน พัฒนามาจากโมจิม่อน เป็นดิจิม่อนที่มีลักษณะคล้ายกับแมลงเต่าทอง สามารถปล่อยพลังงานกระแสไฟฟ้า (Petit Thunder) (ละเลยโมจิม่อนน้อยกว่า 3 ครั้ง)
โกซึม่อน (Gotsumon)
ชนิดดาต้า พัฒนามาจากโมจิม่อน เป็นดิจิม่อนที่ประกอบขึ้นจากหิน ท่าไม้ตายคือ การขว้างหินขนาดยักษ์ใส่ศัตรูเรียกว่า Angry Rock (ละเลยโมจิม่อน 3-5 ครั้ง)
โอทามาม่อน (Otamamon)
ชนิดไวรัส พัฒนามาจากโมจิม่อน เป็นดิจิม่อนลูกอ๊อดที่มีนิสัยรักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ ท่าไม่ตายคือการพ่นฟองที่ทำให้ศัตรูหลับเรียกว่า Lullaby Bubble (ละเลยโมจิม่อนมากกว่า 5 ครั้ง)

วัยเจริญพันธุ์ (ขั้น4)แก้ไข

คาบุเทรีม่อน (Kabuterimon)
ชนิดวัคซีน พัฒนาจากเทนโทม่อน เป็นดิจิม่อนแมลง (ด้วง) ที่รักความยุติธรรม และเกลียดชังดิจิม่อนชนิดไวรัสเป็นอย่างมาก โดยมีคู่ปรับคือคุวากาม่อน ซึ่งเป็นดิจิม่อนแมลง (ด้วงเขี้ยว) ชนิดไวรัส ท่าไม้ตายคือ การยิงประจุพลังงานมหาศาลเรียกว่า Mega Blaster (เทนโทม่อน ละเลยน้อยกว่า 3 ครั้ง ฝึกฝนมากกว่า 30 ครั้ง)
ทอร์โทม่อน (Tortomon)
ชนิดวัคซีน สามารถพัฒนาได้จากทั้งเทนโทม่อน โกซึม่อน และโอทามาม่อน เป็นดิจิม่อนที่มีลักษณะทางกายภาพทั่วไปคล้ายกับเต่า แต่บนกระดองของมันมีหนามแหลมคม ที่เอาไว้โจมตีศัตรูคือ Shell Phalanx (เทนโทม่อน, โกซึม่อนละเลยน้อยกว่า 3 ครั้ง ฝึกฝนน้อยกว่า 30 ครั้ง, โอทามาม่อน ละเลยน้อยกว่า 3 ครั้ง ฝึกฝนมากกว่า 30 ครั้ง)
โมโนโครม่อน (Monochromon)
ชนิดดาต้า พัฒนาจากโกซึม่อน เป็นดิจิม่อนโบราณที่มีลักษณะคล้ายแรด โดยทั่วไปมีนิสัยรักสงบ แต่ถ้าถูกทำให้โมโหจะปล่อยพลังงานหินร้อนจากลาวาเรียกว่า Volcano Strike (โกซึม่อน ละเลยน้อยกว่า 3 ครั้ง ฝึกฝนมากกว่า 30 ครั้ง)
สตาร์ม่อน (Starmon)
ชนิดดาต้า พัฒนามาจากโกซึม่อนและโอทามาม่อน เป็นดิจิม่อนวีรบุรุษแห่งดวงดาว ที่คอยปราบปรามคนพาล คนชั่วร้าย โดยใช้ท่าไม้ตายที่ชื่อว่า Meteor Scall เป็นการเรียกหมู่ดาวตกมาโจมตีศัตรู (โกซึม่อน ละเลยมากกว่า 3 ครั้ง ฝึกฝนมากกว่า 30 ครั้ง, โอทามาม่อนละเลยน้อยกว่า 3 ครั้ง ฝึกฝนน้อยกว่า 30 ครั้ง)
คุวากะม่อน (Kuwagamon)
ชนิดไวรัส พัฒนามาจากเทนโทม่อนและโอทามาม่อน เป็นดิจิม่อนแมลง (ด้วงเขี้ยว) นิสัยชั่วร้าย ทำทุกอย่างตามสัญชาตญาณ โดยใช้ปากที่เหมือนกรรไกรตัดทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า (Scissor Arm) มีคู่ปรับคนสำคัญคือคาบุเทริม่อน ซึ่งเป็นดิจิม่อนแมลง (ด้วง) เหมือนกัน (เทนโทม่อน, โอทามาม่อน ละเลยเกิน 3 ครั้ง ฝึกฝนมากกว่า 30 ครั้ง)
เก๊กโคม่อน(Geckomon)
ชนิดไวรัส พัฒนาจากทั้ง 3 ตัว คือ เทนโทม่อน โกซึม่อน และโอทามาม่อน เป็นดิจิม่อนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ซึ่งดูไปแล้วก็จะเหมือนโอทามาม่อนที่เจริญเต็มที่แล้วนั่นเอง (ลูกอ๊อดกลายเป็นกบ) ถึงจะเป็นชนิดไวรัส แต่ก็เป็นดิจิม่อนที่มีนิสัยรักสงบ และชอบเสียงเพลงเหมือนกับโอทามาม่อน มีท่าไม้ตายประจำตัวคือ Grace Symphony เป็นการใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงทำให้ศัตรูเกิดอาการมึนงงอย่างรุนแรง (เทนโทม่อน, โกซึม่อน และโอทามาม่อน ละเลยเกิน 3 ครั้ง ฝึกฝนน้อยกว่า 30 ครั้ง)

ร่างสมบูรณ์ (ขั้นที่ 5)แก้ไข

อัทเลอร์คาบุเทริม่อน (Atlur Kabuterimon)
ชนิดวัคซีน คาบุเทรีม่อนที่เจริญเต็มที่แล้ว มีพลังโจมตีและพลังป้องกันสูงขึ้นมาก แต่จะสูญเสียความสามารถในการบินไปแทน และยังคงเป็นดิจิม่อนที่รักความยุติธรรม ปกป้องดิจิม่อนที่อ่อนแอกว่าเสมอ ท่าไม้ตายคือการใช้เขากระแทกศัตรูอย่างรุนแรงเรียก Horn Buster (คาบุเทริม่อน, ทอร์โทม่อน ละเลยน้อยกว่า 3 ครั้ง สู้มากกว่า 30 ครั้ง ชัยชนะเกิน 20% ขึ้นไป)
จากาม่อน (Jagamon)
ชนิดวัคซีน เป็นดิจิม่อนพืชที่มีลักษณะเหมือนกับมันฝรั่งห่อหุ้มอยู่ทั้งร่าง นิสัยรักสงบและขี้ขลาด แต่มีความสามารถในการต่อสู้สูง ท่าไม้ตายคือการขว้างมันฝรั่งใส่ศัตรูเรียก Smash Potato (ให้นำดิจิม่อนต่อไปนี้ทำการผสมพันธุ์กัน คาบุเทริม่อน+ทอร์โทม่อน หรือ โมโนโครม่อน หรือ สตาร์ม่อน , ทอร์โทม่อน+โมโนโครม่อน หรือ สตาร์ม่อน)
โทริเกราม่อน หรือ ไทรเซร่าม่อน (Triceramon)
ชนิดดาต้า เป็นดิจิม่อนดึกดำบรรพ์ ลักษณะเหมือนไดโนเสาร์พันธุ์ไทรเซอราทอปส์ ที่ยืนสองขา ท่าไม้ตายคือการใช้เขาทั้ง 3 กระแทก เรียกว่า Tri-Horn Attack (โมโนโครม่อน, สตาร์ม่อนละเลยน้อยกว่า 3 ครั้ง สู้มากกว่า 30 ครั้ง ชัยชนะเกิน 20% ขึ้นไป)