ดัชนีรวมตลาดหลักทรัพย์ ดาวน์โจนส์ Wilshire 5000 หรือ ดัชนีคอมโพสิตดาวน์โจนส์ Wilshire 5000 หรือ Wilshire 5000 (อังกฤษ: Dow Jones Wilshire 5000 Total Stock Market Index) เป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่นิยมใช้เป็นตัวแทนตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ดัชนีนี้วัดประสิทธิภาพของบริษัทมหาชนทั้งหมดที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยใช้ "ข้อมูลราคา ณ ปัจจุบัน" (readily available price data) เป็นฐาน นั่นคือ มูลค่าของหุ้นสามัญ, สินเชื่อลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (REIT), และหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก, แนสแดก หรือ ตลาดหลักทรัพย์อเมริกัน

ดัชนีนี้จัดทำโดย Wilshire Associates ในปี พ.ศ. 2517 และถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "Dow Jones Wilshire 5000" หลังจาก Dow Jones & Company เข้ารับช่วงคำนวณและดูแลดัชนีต่อ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2547

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข