ดองคัสเตอร์ (อังกฤษ: Doncaster) เป็นชื่อเมืองหนึ่งในอังกฤษ ตั้งอยู่ในมณฑลเซาท์ยอร์กเชอร์ อยู่ห่างจากเมืองเชฟฟีลด์ 20 ไมล์

โบสถ์เซนต์จอร์จ มีต้นไม้ตัดแต่งเป็นรูปนักบุญตั้งอยู่ด้านหน้า
ปราสาท Conisbrough ในสมัยศตวรรษที่ 12 เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม จัดเป็นมรดกแห่งชาติอังกฤษ

สภาพทางภูมิศาสตร์และประชากร

แก้

ดองคัสเตอร์เป็นเมืองที่อยู่นอกกรุงลอนดอนที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 15 ของสหราชอาณาจักร ตัวเมืองถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ยุคโรมัน มีความมั่งคั่งเนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน จนกระทั่งเมื่อมีการปิดเหมือนถ่านหินเมื่อประมาณปี 1970-1990 เมืองนี้ก็ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เข้ามาตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากจากอยู่ในจุดที่เหมาะสมต่อการคมนาคมติดต่อกับส่วนอื่นของสหราชอาณาจักร

การแข่งขันม้า

แก้

เมื่อประมาณศตวรรษที่ 16 ดองคัสเตอร์มีการค้าขายด้วยรถม้า ทำให้มีการเลี้ยงและผสมพันธุ์ม้า ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันม้า มีข้อมูลยืนยันว่ามีการแข่งขันม้าตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 17

ดองคัสเตอร์เป็นเมืองที่ร่ำรวยมาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองนี้เป็นที่รู้จักในเรื่องเจ้าของที่ดินผู้ร่ำรวยที่มีที่ดินผืนใหญ่และบ้านอันหรูหรา อย่างเช่น Brodsworth Hall, Cantley Manor, Nether Hall, Wheatley Hall, Hickleton Hall และ Cusworth Hall

ปัจจุบันนี้ ดองคัสเตอร์เป็นศูนย์กลางการคมนาคม โดยตั้งแต่อยู่บนทางหลวงสายเหนือหรือ A1 เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมระหว่างลอนดอนกับเอดินบะระ

เหมืองถ่านหินและการขยายตัวของอุตสาหกรรม

แก้

ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 20 ดองคัสเตอร์ได้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม มีการใช้เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับเมืองอื่นๆ โดยเฉพาะทางน้ำ ทำให้เป็นเมืองที่คับคั่งและมีคนอพยพเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ของดองคัสเตอร์ยังเป็นแหล่งถ่านหินที่สำคัญ อาจกล่าวได้ว่าถ่านหินเป็นสิ่งที่ช่วยเร่งอัตราการเพิ่มของประชากรในเมือง เส้นทางคมนาคมทางน้ำ อย่างเช่น แม่น้ำดอน ใช้ในการขนส่งถ่านหินจากดองคัสเตอร์ไปยังแหล่งผลิตเหล็กกล้าที่รอเทอรัม หรือเชฟฟีลด์

จากอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน ทำให้เกิดอุตสาหกรรมขั้นที่สองและสามตามมา ได้แก่

  • อุตสาหกรรมผลิตแก้วขนาดใหญ่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา ทุกวันนี้ยังคงมีโรงงานผลิตแก้วคุณภาพสูงเหล่านี้