โรมัน อาจหมายถึง

ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
คริสต์ศาสนา
ตัวพิมพ์
วรรณคดี
  • โรมัน (roman) ใช้หมายถึงนวนิยายในภาษาหลายภาษาของยุโรป ในภาษาเหล่านั้นคำว่า novel จะหมายถึงนวนิยายขนาดสั้น (novella ในภาษาอังกฤษ)
อื่น ๆ