วีรคติ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก โรแมนซ์)

วีรคติ หรือ โรมานซ์ (romance) อาจหมายถึง