ซูเปอร์ฮีโร่ ไทม์

แม่แบบ:Infobox programming block

ซูเปอร์ฮีโร่ ไทม์ (ญี่ปุ่น: スーパーヒーロータイム โรมาจิ: Sūpā Hīrō Taimu ทับศัพท์: ทับศัพท์จาก Super Hero Time) เป็นช่วงเวลาของภาพยนตร์โทคุซัทสึ ขบวนการนักสู้ และ มาสค์ไรเดอร์ ซีรีส์ เริ่มต้นเมื่อปีค.ศ. 2003 ในปี ค.ศ. 2007 ซูเปอร์ฮีโร่ ไทม์ได้ถูกรวมเข้ากับรายการนิชิอาซาคิดส์ไทม์ จนถึงปี ค.ศ. 2011 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 7:30 น. - 8:30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีอาซาฮี ปัจจุบันย้ายเวลาเป็น เวลา 9:00 น. - 10:00 น.

ประวัติแก้ไข

ฤดูกาล (ช่วงปี)แก้ไข

ช่วงปี ขบวนการนักสู้ มาสค์ไรเดอร์ รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง
2003-2004 อาบะเรนเจอร์ มาสค์ไรเดอร์ไฟซ์
2004-2005 เดกะเรนเจอร์ มาสค์ไรเดอร์เบลด
2005-2006 มาจิเรนเจอร์ มาสค์ไรเดอร์ฮิบิกิ ในปี ค.ศ. 2005 ได้มีการเปลี่ยนโลโก้กับเพลงเปิดช่วงรายการ
2006-2007 โบเคนเจอร์ มาสค์ไรเดอร์คาบูโตะ ได้มีการปรากฏตัวกันระหว่างตัวละครในมาสค์ไรเดอร์และขบวนการนักสู้
2007-2008 เกคิเรนเจอร์ มาสค์ไรเดอร์เดนโอ
2008-2009 โกออนเจอร์ มาสค์ไรเดอร์คิบะ ในปี ค.ศ. 2008 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพลงเปิดในช่วงรายการและใช้มาจนถึงปัจจุบัน ในส่วนช่วงปี 2008 นั้นบอมเปอร์จะบรรยายเรื่องโกออนเจอร์ในตอนต่างๆ
2009-2010 ชินเคนเจอร์ มาสค์ไรเดอร์ดีเคด
มาสค์ไรเดอร์ดับเบิ้ล
ในช่วงแรกใช้เสียงของดีเคดไดรเวอร์มาบรรยายและในช่วงมาสค์ไรเดอร์ดับเบิ้ลเข้ามานั้นได้ปรับเปลี่ยนแปลงผู้บรรยายโดยให้นักแสดงจากชินเคนเจอร์และมาสค์ไรเดอร์ดับเบิ้ลแทน
2010-2011 โกเซย์เจอร์ มาสค์ไรเดอร์ดับเบิ้ล
มาสค์ไรเดอร์โอซ์
ยังคงใช้เสียงนักแสดงจากทั้งโกเซย์เจอร์ มาสค์ไรเดอร์ดับเบิ้ล และ มาสค์ไรเดอร์โอซ์ มาเป็นผู้บรรยาย ทั้งช่วงเปิดรายการและปิดรายการ
2011-2012 โกไคเจอร์ มาสค์ไรเดอร์โอซ์
มาสค์ไรเดอร์โฟร์เซ
ใช้เสียงของโมบายล์เรตมาบรรยายในช่วงเปิดรายการ และ ใช้เสียงของนักแสดงจากทั้งโกไคเจอร์ มาสค์ไรเดอร์โอซ์ มาสค์ไรเดอร์โฟร์เซมาเป็นผู้บรรยายในช่วงปิดรายการ
2012-2013 โกบัสเตอร์ส มาสค์ไรเดอร์โฟร์เซ
มาสค์ไรเดอร์วิซเซิร์ด
ใช้เสียงของนักแสดงทั้งฝั่งของ มาสค์ไรเดอร์โฟร์เซ โกบัสเตอร์ส และ มาสค์ไรเดอร์วิซเซิร์ด มาบรรยายทั้งช่วงเปิดและปิดรายการ
2013-2014 เคียวริวเจอร์ มาสค์ไรเดอร์วิซเซิร์ด
มาสค์ไรเดอร์ไกมุ
ใช้เสียงของนักแสดงทั้งฝั่งของ มาสค์ไรเดอร์วิซเซิร์ด เคียวริวเจอร์ และ มาสค์ไรเดอร์ไกมุ มาบรรยายทั้งช่วงเปิดและปิดรายการ
2014-2015 ทคคิวเจอร์ มาสค์ไรเดอร์ไกมุ
มาสค์ไรเดอร์ไดรฟ
ใช้เสียงผู้บรรยายของทคคิวเจอร์เป็นช่วงเปิดและปิดรายการ
2015-2016 นินนินเจอร์ มาสค์ไรเดอร์ ไดรฟ

มาสค์ไรเดอร์ โกสต์

2016-2017 จูโอเจอร์ มาสค์ไรเดอร์ โกสต์

มาสค์ไรเดอร์ เอ็กเซด

2017-2018 คิวเรนเจอร์ มาสค์ไรเดอร์ เอ็กเซด

มาสค์ไรเดอร์บิลด์

มีการเปลี่ยนเวลาและลำดับการฉายจากเดิมที่ฉายเซนไตก่อน เป็น มาสค์ไรเดอร์ก่อนและตามด้วยซูเปอร์เซนไต
2018-2019 ลูแปงเรนเจอร์ VS แพทเรนเจอร์ มาสค์ไรเดอร์ บิลด์

มาสค์ไรเดอร์จิโอ

2019-2020 ริวโซลเจอร์ มาสค์ไรเดอร์ จิโอ

มาสค์ไรเดอร์เซโร่วัน

2020-2021 คิราเมเจอร์ มาสค์ไรเดอร์เซโร่วัน

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์