ซูริโมโนะ (ญี่ปุ่น: 摺物 โรมาจิ: Surimono) คือประเภทหนึ่งของภาพพิมพ์แกะไม้อูกิโยะของญี่ปุ่น ที่เป็นภาพประเภทที่สร้างขึ้นจากการจ้างให้ทำขึ้นสำหรับโอกาสพิเศษ เช่นตรุษญี่ปุ่น เป็นต้น “ซูริโมโนะ” แปลตรงตัวว่า “สิ่งพิมพ์”

ภาพพิมพ์ “ซูริโมโนะ” โดย คัตสึชิกะ โฮกูไซ

การใช้แก้ไข

ส่วนใหญ่แล้ว ซูริโมโนะมักจะจ้างโดยสมาคมกวีเพื่อแสดงภาพบทกวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจากการตัดสินโดยปรมาจารย์ของสมาคม ภาพพิมพ์ประเภทนี้มักจะมีขนาดเล็ก การแกะนูนของตัวอักษรคันจิบนภาพก็จะเป็นงานที่ต้องทำโดยผู้มีฝีมือ

นอกจากนั้นก็จะมีนักแสดงคาบูกิที่อาจจะจ้างทำภาพพิมพ์ “ซูริโมโนะ” เพื่อฉลองเหตุการณ์สำคัญในงานอาชีพ เช่นเมื่อเปลี่ยนชื่อ หรือเมื่อบุตรขึ้นแสดงบนเวทีเป็นครั้งแรก

อ้างอิงแก้ไข

  • Hockley, Allen (2006). Public Spectacles, Personal Pleasures: four centuries of Japanese prints from a Cincinnati collection. Cincinnati: Cincinnati Art Museum. ISBN 0-931537-29-0.
  • Hamanoka, Shinji. Female Image: 20th Century Prints of Japanese Beauties. Hotei Publishing 2000. ISBN 90-74822-20-7

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • Surimono on the website of the University of California at Santa Barbara Art Museum