ซุ่นกุ้ยเหริน

ซุ่นกุ้ยเหริน (顺贵人) เป็นบาทบริจาริกาในจักรพรรดิเฉียนหลง เกิดเมื่อปี ค.ศ.1748 เป็นธิดาของหนิ่วฮู่ลู่ อ้ายปี้ต๋า และเป็นหลานสาวของหนิ่วฮู่ลู่ เอ้อปี้หลง เข้าวังถวายตัวใน ค.ศ.1766 เริ่มแรกมียศเป็นกุ้ยเหริน และใน ค.ศ.1768 ก็ได้รับอวยยศขึ้นเป็นซุ่นผิน (พระราชชายาซุ่น) และได้รับการเลื่อนพระยศเป็นซุ่นเฟย (พระราชเทวีซุ่น) ในค.ศ.1776

《心写治平》顺妃部分.jpg

ในปี ค.ศ.1788 พระนางถูกลดยศลงมาเป็นกุ้ยเหรินตามเดิมโดยไม่สามารถหาเหตุผลในการถูกลดยศเลยและ ต่อมาไม่นานนางก็ถึงแก่อนิจกรรมในปีเดียวกันรวมมีอายุ 40 ปี