ซูอิเซ

(เปลี่ยนทางจาก ซุยเซย(รถไฟ))

ซูอิเซ (ญี่ปุ่น: 寝台特急 彗星) เป็นรถด่วนพิเศษบลูเทรนที่เคยให้บริการในประเทศญี่ปุ่นให้บริการโดยJR ตะวันตกและJR คิวชู ระหว่างสถานีเกียวโตและมินามิ-มิยาซากิ

ซูอิเซ
ED76 87 Suisei, Hitotuse River.jpg
ED76 87 ทำขบวนซูอิเซ
ประเภท รถด่วนพิเศษ
ผู้ดำเนินการ JR ฮกไกโด
สายที่ใช้งาน สายหลักโทไกโด,สายหลักซันโย,สายหลักคาโกชิมา,สายหลักนิปโป


ความเร็วสูงสุด 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เริ่มใช้งาน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511
ปลดประจำการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548
หัวรถ บลูเทรนรุ่น 14และ24(ยุคแรก)

ภาพรวมแก้ไข

ขบวนรถด่วนพิเศษซูอิเซ เริ่มให้บริการระหว่างสถานีชินโอซาก้า และสถานีมิยาซากิในเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2511 ต่อมาได้ขยายเส้นเส้นทางถึงสถานีเกียวโตและขยายลงถึงสถานีมินามิมิยาซากิและจำนวนขบวนที่ได้ให้บริการเพิ่มขึ้นถึง5ขบวนต่อวัน แต่เริ่มลดจำนวนในปีพ.ศ. 2518 ในปีพ.ศ. 2532มีผู้ใช้บริการต่อจำนวนเต็มขบวนสูงถึง93%[1] แต่ต่อมาเริ่มมีทางเลือกที่เร็วกว่าคือชินคันเซ็นและการบินมีการแพร่หลายและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมีทางเลือกที่ถูกกว่าคือเรือข้ามฝากและรถโดยสารประจำการข้ามคืน ทำให้มีคนใช้บริการน้อยลงอย่างรวดเร็ว ในปีพ.ศ. 2543ขบวนซูอิเซจึงถูกลดจำนวนตู้แล้วพ่วงไปกับขบวนอะคัตซึกิ ในปีพ.ศ. 2548จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อขบวนลดเหลือเพียง30%จนกระทั่งปีพ.ศ. 2548ขบวนซูอิเซก็ถูกยกเลิก ขบวนอะคัตซึกิยังให้บริการต่อและพ่วงต่อกับขบวนนาฮะไปต่ออีก3ปี

ชื่อขบวนแก้ไข

ชื่อขบวนรถ ซูอิเซ เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีความหมายว่าดาวหางซึ่งรถนอนในญี่ปุ่นจะมีชื่อที่มีความสัมพันธ์กับดาราศาสตร์ ชื่อ ซูอิเซ เคยถูกใช้มาก่อนแล้วในปีพ.ศ. 2493โดยเป็นชื่อขบวนรถด่วนระหว่างโตเกียวและโอซาก้า ซึ่งถูกแทนที่ด้วยขบวนรถด่วนกิงกะ

 
ป้ายแขวนหน้ารถ"ซูอิเซ"

การจัดขบวนรถแก้ไข

รูปแบบการต่อขบวนซูอิเซยุคสุดท้าย
รูปแบบขบวน
ขบวน ขบวนซูอิเซ・ปลายทาง:มินามิ-มิยาซากิ ขบวนอะคัตสึกิ・ปลายทาง:นางะซากิ
ตู้ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ประเภทตู้ B B1 B B B B B BC B A B2 L
ประเภทรถ Suhanefu15
0
Ohane15
300
Ohane15
0
Ohane15
0
Ohane15
0
Suhanefu15
0
Suhanefu15
0
Ohane15
0
Suhanefu15
0
Orone14
300
Ohane14
300
Oha14
300
คำอธิบาย
B =ตู้นอนชั้นB สี่คนต่อห้องไม่มีประตู
B1 =ตู้นอนแบบส่วนตัว(solo)
B2 =ตู้นอนแบบคน2ต่อห้อง(single twin)
BC =ตู้นอนชั้นB สี่คนต่อห้องมีประตู
A =ตู้นอนแบบส่วนตัว(single deluxe)
L =ตู้นั่งสำหรับสตรีเท่านั้น(Legato seat)
รูปแบบการต่อขบวนซูอิเซยุครถนอนรุ่น24
รูปแบบขบวนที่1,2,3และ4
ขบวน ขบวนซูอิเซ・ปลายทาง:มินามิ-มิยาซากิ
ตู้ที่ P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ประเภทตู้ P A B B B B B BC BC B B BC
คำอธิบาย
B =ตู้นอนชั้นB สี่คนต่อห้องไม่มีประตู(Ohane24 0)
BC =ตู้นอนชั้นB สี่คนต่อห้องไม่มีประตู มีห้องทำการพนักงานท้ายขบวน(Ohanefu24 0)
A =ตู้นอนชั้นA(Pullman)(Orone24 0)
P =ตู้ขนสัมภาระและปั่นไฟ(Kani/Maya 24 0)

ดูเพิ่มแก้ไข

รถบลูเทรน

อ้างอิงแก้ไข

  1. รถด่วนพิเศษซูอิเซเลิกให้บริการ(ภาษาญี่ปุ่น)- วิกินิวส์ ปี2005เดือน8วันที่8