ซีซี

carbon copy ซอยsaพหลโยธิน 63

CC หรือ cc สามารถหมายถึง

อักษร C ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ
AC BC CC DC EC FC GC HC IC JC KC LC MC NC OC PC QC RC SC TC UC VC WC XC YC ZC