ซีซี

carbon copy ซอยsaพหลโยธิน 63
(เปลี่ยนทางจาก CC)

CC หรือ cc สามารถหมายถึง

อักษร C ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ
AC BC CC DC EC FC GC HC IC JC KC LC MC NC OC PC QC RC SC TC UC VC WC XC YC ZC