โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด

(เปลี่ยนทางจาก ซิฟิลิสแต่กำเนิด)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด (อังกฤษ: congenital syphilis) เป็นโรคซิฟิลิสที่เกิดในทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด เกิดจากการที่หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อซิฟิลิส การที่หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อซิฟิลิสแล้วไม่ได้รับการรักษาจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น จมูกผิดปกติ ขาผิดปกติ แท้ง คลอดก่อนกำหนด ทารกตายคลอด และทารกป่วยตายได้ ทารกแรกเกิดที่มีโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดบางรายมีอาการตั้งแต่แรกเกิด บางรายมีอาการในภายหลัง

โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด
Hutchinson teeth congenital syphilis PHIL 2385.rsh.jpg
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10A50
ICD-9090
DiseasesDB12744
MedlinePlus001344
eMedicineped/2193
MeSHD013590

อ้างอิงแก้ไข