ซาร์อีวัน อาแซนที่ 2 แห่งบัลแกเรีย

ซาร์อีวัน อาแซนที่ 2 แห่งบัลแกเรีย (อังกฤษ: Ivan Asen II of Bulgaria) (?– 24 มิถุนายน ค.ศ. 1241) ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2 แห่งราชวงศ์อาเซนผู้ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 1218 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1241 สมเด็จพระจักรพรรดิไอวาน อาเซนที่ 2 แห่งบัลแกเรียเป็นพระราชโอรสของซาร์อีวัน อาแซนที่ 1 และ เอเลนา

ซาร์อีวัน อาแซน
ที่ 2 แห่งบัลแกเรีย
Ivan Asen II of Bulgaria
จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2

ซาร์อีวัน อาแซนที่ 2
ราชวงศ์ อาแซน
ครองราชย์ ค.ศ. 1218 - 24 มิถุนายน ค.ศ. 1241
พระมเหสี อันนา
อันนา มาเรียแห่งฮังการี
ไอรีน
สวรรคต 24 มิถุนายน ค.ศ. 1241
กษัตริย์บัลแกเรีย

อ้างอิง แก้

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ สมเด็จพระจักรพรรดิไอวาน อาเซนที่ 2 แห่งบัลแกเรีย

ก่อนหน้า ซาร์อีวัน อาแซนที่ 2 แห่งบัลแกเรีย ถัดไป
ซาร์บอริลแห่งบัลแกเรีย    
ซาร์แห่งบัลแกเรีย
(ราชวงศ์อาแซน)

(ค.ศ. 1218–1241)
  ซาร์กาลีมัน อาแซนที่ 1 แห่งบัลแกเรีย