ซากเน่า (อังกฤษ: carrion) เป็นส่วนของซากสัตว์ที่เน่าเสีย ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของพวกสิ่งมีชีวิตกินเนื้อและสิ่งมีชีวิตกินทั้งพืชและสัตว์ (อาจเรียกรวมว่าสัตว์กินซาก) เช่น แร้ง อินทรี ไฮยีนา ฯลฯ