ซวนอี้ไท่เฟย์ (จีน: 宣懿皇太妃; พินอิน: Xuān yì huáng tài fēi) เป็นพระอัยยิกาในจักรพรรดิเทียนฉี่และจักรพรรดิฉงเจิน พระนางทรงเป็นผู้ดำรงพระยศ "หวงไท่เฟย์" เพียงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิง

ซวนอี้ไท่เฟย์
หวงจู๋หมู่หวงไท่เฟย์
(皇祖母皇太妃)
ดำรงพระยศค.ศ. 1620 - ค.ศ. 1642
ประสูติค.ศ. 1561
สิ้นพระชนม์ค.ศ. 1642 (82 พรรษา)
(ฉงเจินปีที่ 15)
คู่อภิเษกจักรพรรดิว่านลี่
พระนามเต็ม
พระบิดาหลิว อิงเจี่ย (刘应节)

พระราชประวัติ แก้

ในรัชศกว่านลี่ในปีที่6 (ค.ศ. 1578) พระนางหลิวได้เป็น "จาวเฟย์ (昭妃)" ขณะมีพระชนมายุ 17 พรรษา

ในปีรัชกาลเทียนฉี่ (ค.ศ. 1620) ซวนอี้ไท่เฟย์ในฐานะพระอัยยิกา ทรงมีพระจริยวัตรที่อ่อนโยนและเอื้อเฟื้อ จึงได้รับความเคารพอย่างสูงและได้เป็น หวงไท่เฟย์ (皇太妃) ทำหน้าที่แทนหวงไท่โฮ่ว และให้ทรงประทับที่พระตำหนักฉือหนิง (慈寧宮 "ฉือหนิงกง")[1]

ในรัชศกเทียนฉี่ ซวนอี้ไท่เฟย์ทรงมีบทบาทโดยเป็นผู้คัดเลือกพระชายาแซ่โจวให้กับจักรพรรดิฉงเจิน

รัชศกฉงเจินปีที่ 15 (ค.ศ. 1642) ซวนอี้ไท่เฟย์สิ้นพระชนม์ ได้เพียง 2 ปี ราชวงศ์หมิงก็ล้มสลาย

อ้างอิง แก้

  1. 明史 》卷一百十四 與後同日冊封者有昭妃劉氏。天啟、崇禎時,嘗居慈寧宮,掌太后璽。性謹厚,撫愛諸王。莊烈帝禮事之如大母。嘗以歲朝朝見,帝就便坐,俄假寐。太后戒勿驚,命尚衣謹護之。頃之,帝覺,攝衣冠起謝曰:「神祖時海內少事;今苦多難,兩夜省文書,未嘗交睫,在太妃前,困不自持如此。」太妃為之泣下。崇禎十五年薨,年八十有六。