ช่องสังหาร[1] (อังกฤษ: murder hole หรือ meurtrière) เป็นช่องบนเพดานของทางเข้าปราสาทหรือค่ายที่ผู้ป้องกันสามารถใช้ยิง ขว้างหรือโยน หรือเทสิ่งที่เป็นอันตรายต่อข้าศึกผู้เข้ามาโจมตีลงมาได้ ฉะนั้นผู้ป้องกันปราสาทอาจจะเทหิน ยิงศร เททรายร้อน น้ำร้อน หรือสิ่งอื่นลงมายังผู้อยู่ข้างล่างได้ ช่องที่คล้ายกันคือช่องซัดอาวุธที่ตั้งอยู่ในกำแพงม่านของปราสาท แต่ช่องซัดอาวุธจะสร้างยื่นออกมาจากกำแพงและมีช่องบนพื้นที่มีประโยชน์ของการใช้สอยเช่นเดียวกับช่องสังหาร

ช่องสังหารที่ปราสาทโบเดียม

อ้างอิง

แก้
  1. Medieval Castle Architecture: Murder Holes[1]

ดูเพิ่ม

แก้