ช่องประสาทกล้ามเนื้อลิ้น

ช่องประสาทกล้ามเนื้อลิ้น (hypoglossal canal) เป็นช่องหรือคลองที่อยู่ในกระดูกท้ายทอย (occipital bone) ของกะโหลกศีรษะ

ช่องประสาทกล้ามเนื้อลิ้น
(Hypoglossal canal)
Gray130.png
กระดูกท้ายทอย มุมมองจากด้านใน
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินcanalis nervi hypoglossi
TA98A02.1.04.016
TA2559
FMA75370
ศัพท์กายวิภาคศาสตร์ของกระดูก

กายวิภาคศาสตร์แก้ไข

ช่องนี้เป็นทางผ่านของเส้นประสาทกล้ามเนื้อลิ้น หรือเส้นประสาทสมองคู่ที่ 11 จากจุดทางเข้าใกล้ๆ กับเมดัลลา ออบลองกาตา (medulla oblongata) ไปยังทางออกจากฐานของกะโหลกศีรษะใกล้ๆ กับจูกูลาร์ ฟอราเมน ช่องนี้ทอดตัวอยู่ในรอยต่อเอพิไฟซิส (epiphyseal junction) ระหว่างส่วนเบซิออกซิปุท (basiocciput) และจูกูลาร์ โพรเซสของกระดูกท้ายทอย

ทฤษฎีบทบาทเกี่ยวกับการพูดแก้ไข

ไม่นานมานี้มีงานวิจัยที่พยายามอธิบายความสามารถในการพูดที่เกี่ยวข้องกับช่องประสาทกล้ามเนื้อลิ้น นักวิจัยพบว่าพวกโฮโมนิดส์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 2 ล้านปีมาแล้วมีขนาดของช่องนี้เท่ากับลิงชิมแพนซีในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์จึงสรุปว่าเอปเหล่านั้นไม่สามารถพูดได้ ในขณะที่ H. sapiens เมื่อประมาณ 400,000 ปีมาแล้วมีขนาดช่องนี้เท่ากับมนุษย์ปัจจุบัน จึงสันนิษฐานว่ามนุษย์ในสมัยนั้นน่าจะมีความสามารถในการพูด แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับไพรเมตหลายๆ ชนิดเมื่อเร็วๆ นี้ให้ผลสรุปว่าขนาดของช่องและการพูดไม่มีความเกี่ยวข้องระหว่างกัน[1]

ภาพอื่นๆแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข