ช่อการะเกด เป็นนิตยสารเรื่องสั้นที่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับนิตยสาร โลกหนังสือ โดยมี สุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นบรรณาธิการเมื่อ พ.ศ. 2521

ช่อการะเกดแต่ละยุคแก้ไข

สามารถออกเป็นสามยุค ดังนี้