มาลา คำจันทร์ เป็นนามปากกาของ เจริญ มาลาโรจน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2556 เป็นนักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)จากเรื่อง เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน

ประวัติ แก้

นายเจริญ เกิด 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 ที่ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษาจากโรงเรียนศิริมาตย์เทวี จังหวัดเชียงราย อนุปริญญาจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่ และรับราชการเป็นครู 11 ปี และได้จบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโท วิชาจารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เคยเป็นอาจารย์ภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ

นายเจริญ แต่งงานเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 กับนางสาวณัฐยาภรณ์ ใจหล้า หรือ "กระถิน" ปัจจุบันมีลูก 2 คน คือ นายรักพล มาลาโรจน์ และนางสาวพิราภรณ์ มาลาโรจน์

เคยได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมวรรณศิลป์ ของโรงเรียนศิริมาตย์ฯ ในขณะที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลงานเขียนชิ้นแรกที่เขียนยาวคือ นิราศผาโขง งานชิ้นนี้เขียนกลอนแปดไม่ได้รับการเผยแพร่ [1]

ผลงาน แก้

รายชื่อนวนิยาย แก้

 • วิถีคนกล้า
 • หุบเขากินคน
 • เด็กบ้านดอย
 • คีตา ลาวุ
 • ผีในล้านนา
 • นิทานมาลา 1 เหรียญเวทมนตร์
 • นิทานมาลา 2 คันธมาทน์แตงหอม
 • สร้อยสุคันธา
 • ดาบราชบุตร
 • ลูกข้าวนึ่ง
 • ไพรพิศดาร
 • เรื่องเล่าจากดงลึก
 • หมู่บ้านอาบจันทร์
 • แสงหาญฟ้า
 • แก้วลอดฟ้า
 • เขี้ยวเสือไฟ
 • กงฟ้าลี้
 • สร้อยหงส์แสง
 • เพื่อนเดียวเสียวฮัก
 • พื้นบ้านตำนานเมือง
 • ดงคนดิบ
 • นางถ้ำ
 • เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน (ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2534)
 • เล่าเรื่องผีล้านนา
 • เด็กชายชาวดง
 • เมืองลับแล
 • แสงออน-นาคกัญญา
 • แก้วฟ้าล้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

หนังสืออื่น แก้

 • มาลา คำจันทร์. พจนานุกรมคำเมือง. เชียงใหม่ : บุ๊คเวิร์ม, 2551. ISBN 978-974-84-1855-1

อ้างอิง แก้

 1. "เจริญ มาลาโรจน์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-02-14. สืบค้นเมื่อ 2008-02-24.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๙๙, ๙ มกราคม ๒๕๕๘