ชื่อพระราชทาน

ชื่อพระราชทาน หมายถึง ชื่อของสถานที่ สิ่งของ หรือบุคคล ที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงเป็นผู้ให้ คือ "พระราชทาน" เช่น ชื่อสนามบิน "สุวรรณภูมิ" เป็นชื่อพระราชทาน แต่ถ้าเป็นของบุคคลก็ควรจะเรียกลดหลั่นกันลงตามฐานะ เช่น "สิริกิติ์" เป็นพระนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ "ณ ป้อมเพชร" เป็นนามสกุลพระราชทาน "คุณทองแดง" เป็นชื่อที่พระราชทานให้สุนัขทรงเลี้ยง เป็นต้น