ชีวสถิติ (อังกฤษ: Biostatistics, biological statistics, biometry) เป็นสาขาวิชาประยุกต์ของสถิติศาสตร์เพื่อใช้ในทางชีววิทยา และยังมีการประยุกต์เฉพาะในทางการแพทย์และเกษตรกรรม

การประยุกต์ใช้วิชาชีวสถิติแก้ไข

กระบวนการทางสถิติเป็นพื้นฐานที่บูรณาการกับเวชสารสนเทศ (medical informatics) , สารสนเทศสาธารณสุข (public health informatic) , และชีวสารสนเทศศาสตร์ (bioinformatics)

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ชีวสถิติเกี่ยวข้องกับวิธีการของสาขาวิชาต่างๆ มากมาย เช่น

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วารสารทางชีวสถิติแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข