ชาร์ล เจ้าชายนโปเลียน

นโปเลียนที่ 7 หรือ ชาร์ล นโปเลียน (ฝรั่งเศส: Charles Marie Jérôme Victor Napoléon Bonaparte) เป็นนักการเมืองฝรั่งเศส และผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์สมเด็จพระจักรพรรดิฝรั่งเศสองค์ที่ 4 เป็นผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์สมเด็จพระจักรพรรดิฝรั่งเศสสืบต่อจาก นโปเลียนที่ 6 หลุยส์ ที่สิ้นพระชนม์ไปในปี ค.ศ. 1997 พระองค์เป็นพระประมุขราชวงศ์โบนาปาร์ตองค์ปัจจุบัน

นโปเลียนที่ 7 ชาร์ล
Head of the House of Bonaparte
Period3 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 – ปัจจุบัน
ก่อนหน้านโปเลียนที่ 6 หลุยส์
ถัดไปฌ็อง-คริสต็อฟ เจ้าชายนโปเลียน
ประสูติ19 ตุลาคม พ.ศ. 2493 (73 พรรษา)
พระชายาเจ้าหญิงเบอาทริสแห่งบูร์บง-ซิซิลีทั้งสอง
ฌองนี-ฟร็องซัว ไวโคลินี
พระบุตรเจ้าหญิงการอลีน นโปเลียน
ฌ็อง-คริสต็อฟ เจ้าชายนโปเลียน
โซฟี นโปเลียน (บุตรบุญธรรม)
แอน นโปลียน (บุตรบุญธรรม)
ราชวงศ์ราชวงศ์โบนาปาร์ต
พระบิดาหลุยส์ เจ้าชายนโปเลียน
พระมารดาอลิกซ์ เจ้าหญิงนโปเลียน

ประวัติ

แก้
ก่อนหน้า ชาร์ล เจ้าชายนโปเลียน ถัดไป
นโปเลียนที่ 6 หลุยส์    
ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ฝรั่งเศส
จักรพรรดิฝรั่งเศส : โบนาปาร์ตนิยม

(3 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 – ปัจจุบัน)
  อยู่ในราชสมบัติ