เจ้าหญิงการอลีน นโปเลียน

เจ้าหญิงการอลีน นโปเลียน (อังกฤษ: Princess Caroline Napoléon)

เจ้าหญิงการอลีน นโปเลียน
เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์นโปเลียน
เจ้าหญิงฝรั่งเศส
ประสูติ24 ตุลาคม พ.ศ. 2523 (43 ปี)
ฝรั่งเศส
พระสวามีเอริก เกเรแน-องฟรัว เดอ เบรอวีล
พระนามเต็ม
การอลีน มารี กงสต็องส์ นโปเลียน
พระบุตรแอลวีร์ เกเรแน-องฟรัว เดอ เบรอวีล
โอกุสแต็ง เกเรแน-องฟรัว เดอ เบรอวีล
ราชวงศ์ราชวงศ์บูร์บง
พระชนกชาร์ล เจ้าชายนโปเลียน
พระชนนีเจ้าหญิงเบอาทริสแห่งบูร์บง-ซิซิลีทั้งสอง

พระประวัติ

แก้

เจ้าหญิงการอลีน นโปเลียน ประสูติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ณ ประเทศฝรั่งเศส เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในชาร์ล เจ้าชายนโปเลียน และเจ้าหญิงเบอาทริสแห่งบูร์บง-ซิซิลีทั้งสอง โดยเมื่อประสูติทรงมีพระอิสริยยศที่ เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์นโปเลียน เจ้าหญิงแห่งฝรั่งเศส พระองค์ทรงจบการศึกษาโรงเรียนธุรกิจในปารีส และยังเป็นพระภาคิไนยใน เจ้าชายคาร์โล ดยุกแห่งกัสโตร ทางฝ่ายพระมารดา

เสกสมรส

แก้

เจ้าหญิงการอลีน นโปเลียน ทรงเสกสมรสกับเอริก เกเรแน-องฟรัว เดอ เบรอวีลเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยภายหลังเสกสมรส ทรงมีพระนามว่า เจ้าหญิงการอลีน นโปเลียน มาดามเกเรแน-องฟรัว เดอ เบรอวีล มีพระบุตรดังนี้

  1. แอลวีร์ เกเรแน-องฟรัว เดอ เบรอวีล
  2. โอกุสแต็ง เกเรแน-องฟรัว เดอ เบรอวีล