ฉบับร่าง:อนุสาวรีย์เทอดรัฐธรรมนูญ

อนุสาวรีย์เทอดรัฐธรรมนูญ
อนุเสาวรีย์รัฐธรรมนูญ (มหาสารคาม)
ประเภทอนุสาวรีย์
ที่ตั้งถนนผังเมืองบัญชา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ความสูง00 เมตร (0 ฟุต)
สร้างเมื่อ27 มิถุนายน พ.ศ. 2477
สร้างเพื่อระลึกถึงการปฏิวัติสยาม
สถานะยังมีอยู่
สถาปัตยกรรมอลังการศิลป์, สถาปัตยกรรมคณะราษฎร
ผู้ดูแลเทศบาลเมืองมหาสารคาม

อนุสาวรีย์เทอดรัฐธรรมนูญ หรือ อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ มหาสารคาม เป็นอนุสาวรีย์ที่มีสัญลักษณ์เป็นพานรัฐธรรมนูญแห่งแรกในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 และแสดงถึงประชาธิปไตย ที่เป็นระบอบการปกครองของประเทศไทย ซึ่งมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด แรกเริ่มตั้งอยู่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันถูกย้ายมาตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม