พลโท จุล อติเรก อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2477 เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

การศึกษา แก้

การทำงาน แก้

  • นายทหารพระธรรมนูญ
  • อัยการศาลทหาร
  • ตุลาการศาลพระธรรมนูญ
  • หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร
  • เจ้ากรมพระธรรมนูญ
  • กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (11 เมษายน พ.ศ. 2541 – 8 เมษายน พ.ศ. 2546)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-11-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-08-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๔๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕