จุดใกล้และไกลที่สุด

(เปลี่ยนทางจาก จุดปลายระยะทางวงโคจร)

ในทางดาราศาสตร์ จุดใกล้และไกลที่สุด (apsis) หมายถึง จุดในวงโคจรของวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือไกลที่สุดจากจุดศูนย์กลางมวลของระบบที่วัตถุนั้นกำลังโคจรรอบอยู่

(1) จุดไกลที่สุด (2) จุดใกล้ที่สุด (3) วัตถุศูนย์กลาง

จุดในขณะที่วัตถุเคลื่อนเข้าไปใกล้จุดศูนย์กลางมวลมากที่สุด เรียกว่า จุดใกล้ที่สุด (periapsis หรือ pericentre) จุดในขณะที่วัตถุเคลื่อนออกไปไกลจากจุดศูนย์กลางมวลที่สุดเรียกว่า จุดไกลที่สุด (apoapsis, apocentre หรือ apapsis) เส้นตรงที่ลากจากจุดใกล้ที่สุดไปยังจุดไกลที่สุด เรียกว่า เส้นระหว่างจุดใกล้และไกลที่สุด (line of apsides) ซึ่งก็คือแกนเอกของวงรี หรือเส้นที่ยาวที่สุดภายในวงรีนั่นเอง

ชื่อเรียกแบ่งตามวัตถุศูนย์กลาง

แก้

นอกจากนี้มีคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ ที่ใช้เรียกจุดใกล้ที่สุดหรือจุดไกลที่สุดในการโคจรรอบวัตถุท้องฟ้าบางชนิด เช่น

นอกจากนี้แล้วยังมีคำศัพท์ในลักษณะเดียวกันนี้อยู่อีกมากมาย แสดงดังในตารางนี้

วัตถุ จุดใกล้ที่สุด จุดไกลที่สุด
ดาราจักร perigalacticon apogalacticon
ดาวฤกษ์ periastron apastron
หลุมดำ perimelasma
peribothra
perinigricon
apomelasma
apobothra
aponigricon
ดวงอาทิตย์ perihelion aphelion
ดาวพุธ perihermion apohermion
ดาวศุกร์ pericytherion
pericytherean
perikrition
apocytherion
apocytherean
apokrition
โลก perigee apogee
ดวงจันทร์ periselene
pericynthion
erpilune
aposelene
apocynthion
apolune
ดาวอังคาร periareion
perimartian
apoareion
apomartian
ดาวพฤหัสบดี perizene
perijove
apozene
apojove
ดาวเสาร์ perikrone
perisaturnium
apokrone
aposaturnium
ดาวยูเรนัส periuranion apouranion
ดาวเนปจูน periposeidion apoposedion
ดาวพลูโต perihadion apohadion

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้