พระอัครชายาจิ้น หรือ พระนางจิ้นเฟย ทรงเป็นพระอัครชายาในพระจักรพรรดิเฉียนหลง ประสูติในปี ค.ศ.1740 ในตระกูลฟู่ฉาของแมนจู ทรงเป็นธิดาของฟู่ฉา เต๋อเค่อจิงเอ๋อ และทรงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับสมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเสียนฉุน พระจักรพรรดินีองค์แรกของพระจักรพรรดิเฉียนหลง ทรงเข้าวังถวายองค์เมื่อปี ค.ศ.1763 ได้รับพระยศเป็นพระสนมจิ้นขั้นกุ้ยเหริน และคงพระยศจนกระทั่งสิ้นรัชกาลของพระสวามี(จักรพรรดิเฉียนหลง)จนเมื่อพระจักรพรรดิเจียชิ่งครองราชย์พระนางก็ไม่ได้รับการเลื่อนพระยศแต่อย่างใด พระนางพระชนม์ยืนจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระจักรพรรดิเต้ากวงซึ่งเป็นพระนัดดาของพระจักรพรรดิเฉียนหลง พระจักรพรรดิเต้ากวงจึงทรงเลื่อนพระยศของพระนางให้ขึ้นเป็นพระอัครชายาจิ้น (จิ้นเฟย) พระนางสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ.1822 ซึ่งเป็นปีที่สองแห่งการครองราชย์ของพระจักรพรรดิเต้ากวง รวมสิริพระชนม์มายุได้ 82 ชันษา