จันทรุปราคา มกราคม พ.ศ. 2561

จันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากดวงจันทร์อยู่ใกล้จุดปลายระยะทางวงโคจร เมื่อวันที่ 30 มกราคม จึงเรียกได้ว่า "ซูเปอร์มูน" โดยซูเปอร์มูนครั้งก่อน เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.​ 2558[1]

จันทรุปราคาเต็มดวง
31 มกราคม พ.ศ. 2561
คราสบดบังด้านเหนือข้างบน
Lunar eclipse chart close-2018Jan31.png
ดวงจันทร์เคลื่อนผ่านเงาของโลกจากขวาไปซ้าย (ตะวันตกไปตะวันออก)
ประเภทของอุปราคา
ประเภทเต็มดวง
แกมมา−0.3014
ความส่องสว่างเงามัว2.2941
ความส่องสว่างเงามืด1.3155
ระยะเวลา (ชั่วโมง:นาที:วินาที)
เต็มดวง01:16:04
บางส่วน03:22:44
เงามัว05:17:12
เวลา (UTC)
(P1) เริ่มจันทรุปราคาเงามัว10:51:15
(U1) เริ่มจันทรุปราคาบางส่วน11:48:27
(U2) เริ่มจันทรุปราคาเต็มดวง12:51:47
บดบังมากที่สุด13:29:50
(U3) สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง14:07:51
(U4) สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน15:11:11
(P4) สิ้นสุดจันทรุปราคาเงามัว16:08:27
แหล่งอ้างอิง
แซรอส124 (49 จาก 73)
บัญชี # (LE5000)9690

นอกจากนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวยังเรียกว่าบลูมูน ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่สองของเดือนมกราคม พ.ศ.​ 2561 นอกจากนั้น ยังได้รับการกล่าวถึงในสื่อมวลชนว่า "ซูเปอร์บลูบลัดมูน" (Super Blue Blood Moon)คำว่า "บลัด (blood)" มีนัยยะสื่อถึงสีแดงดั่งโลหิตของดวงจันทร์ระหว่างปรากฎการณ์จันทรุปราคา[2] ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที 30 ธันวาคม พ.ศ. 2409 สำหรับซีกโลกตะวันออก[3] และก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2409[4][5] ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2580 ในอีกหนึ่งรอบวัฏจักรเมตอน (19 ปี)

 ภูมิหลังแก้ไข

ดูบทความหลักที่: จันทรุปราคา

จันทรุปราคาเกิดขึ้นเมื่อพระจันทร์เคลื่อนตัวผ่านระหว่างเงาของโลก เริ่มด้วยการที่เงาของโลกทำให้พระจันทร์มีสีเข้มขึ้นเล็กน้อย ต่อมาเงาเริ่ม "บดบัง" ส่วนของดวงจันทร์ทำให้เกิดสีแดง-น้ำตาล (สีมักขึ้นอยู่กับสภาพชั้นบรรยากาศ พระจันทร์ดูเหมือนมีสีแดงเพราะการกระเจิงแบบเรเลห์ (Rayleigh scattering) ซึ่งเป็นปรากฏการเดียวกันกับที่ทำให้เกิดสีแดงขณะพระอาทิตย์ตกดิน และการหักเหของแสงนั้นโดยชั้นบรรยากาศโลกไปยังเงา[6]

การจำลองต่อไปนี้แสดงถึงลักษณะคร่าว ๆ ของดวงจันทร์ขณะผ่านเงาของโลก ส่วนเหนือของดวงจันทร์ใกล้กับตรงกลางของเงามากที่สุด จึงเป็นจุดที่มีสีเข้มและแดงที่สุด

 

"ซูเปอร์บลูบลัดมูน"แก้ไข

ปรากฎการณ์นี้เป็น "ซูเปอร์มูน" (Super Moon) ด้วยความที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้ระยะทางที่ใกล้ที่สุดจากโลกในวงโคจรทำให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างขึ้น 7% หรือมีพื้นที่ใหญ่ขึ้น 14% เมื่อเทียบกับขนาดเฉลี่ยของดวงจันทร์ จันทรุปราคาซูเปอร์มูนครั้งก่อนเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.​ 2558[1]

พระจันทร์เต็มดวงของวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.​ 2561 เป็นพระจันทร์เต็มดวงครั้งที่สองของเดือน (ในเขตเวลาส่วนใหญ่) ทำให้เรียกได้ว่าเป็น "บลูมูน"

นอกจากนี้ด้วยความที่มีสีส้มหรือสีแดง "เลือด" ระหว่างที่เกิดจันทรุปราคา สื่อจึงมักเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็น "ซูเปอร์บลูบลัดมูน"

ภาพรวมแก้ไข

การมองเห็นแก้ไข

มหาสมุทรแปซิฟิกหันเข้าหาดวงจันทร์ขณะเกิดจันทรุปราคา เอเชียกลางและตะวันออก (รวมถึงส่วนใหญ่ของไซบีเรีย, ฟิลิปินส์, อินโดนีเซีย, นิวซีแลนด์ และส่วนใหญ่ของออสเตรเลีย มองเห็นดวงจันทร์ได้อย่างชัดเจนในท้องฟ้ายามค่ำ สำหรับเอเชียตะวันตก, เอเชียใต้, ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก จันทรุปราคาเกิดขึ้นขณะพระจันทร์กำลังขึ้น[7]

 มุมมองของโลกจากดวงจันทร์ระหว่างจุดสูงสุดของจันทรุปราคา  แผ่นที่การมองเห็น

เวลาแก้ไข

เวลาเหตุการณ์ในแต่ละเขตเวลา
Eclipse HST AKST PST MST CST EST UTC MSK IST ICT CST JSTi AEDT NZDT
เขตเวลาจาก UTC −10 h −9 h −8 h −7 h −6 h −5 h 0 h +3 h +5½ h +7 h +8 h +9 h +11 h +13 h
เริ่มจันทรุปราคาเงามัว 00:51 01:51 02:51 03:51 04:51 05:51 10:51 13:51 17:51 18:51 19:51 21:51 23:51
เริ่มจันทรุปราคาบางส่วน 01:48 02:48 03:48 04:48 05:48 06:48 11:48 14:48 17:18 18:48 19:48 20:48 22:48 00:48
เริ่มจันทรุปราคาเต็มดวง 02:52 03:52 04:52 05:52 06:52 12:52 15:52 18:22 19:52 20:52 21:52 23:52 01:52
กลางจันทรุปราคา 03:30 04:30 05:30 06:30 13:30 16:30 19:00 20:30 21:30 22:30 00:30 02:30
สิ้นสุดจันทรุปราคา 04:08 05:08 06:08 07:08 14:08 17:08 19:38 21:08 22:08 23:08 01:08 03:08
สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน 05:11 06:11 07:11 15:11 18:11 20:41 22:11 23:11 00:11 02:11 04:11
สิ้นสุดจันทรุปราคาเงามัว 06:08 07:08 16:08 19:08 21:38 23:08 00:08 01:08 03:08 05:08

รูปถ่ายแก้ไข

เต็มดวงหรือเกือบเต็มดวง

ภาพ montage

บางส่วน

อุปราคาที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ชุดปีจันทรคติแก้ไข

ชุดอนุกรมจันทรุปราคา พ.ศ. 2559–2563
โหนดลง   โหนดขึ้น
ซารอส วันที่มองเห็น ประเภท ซารอส วันที่มองเห็น ประเภท
109 18 ส.ค. 2559
 
เงามัว
 
114
 
11 ก.พ. 2560
 
เงามัว
 
119
 
07 ส.ค. 2560
 
บางส่วน
 
124
31 ม.ค. 2561
 
เต็มดวง
 
129
 
27 ก.ค. 2561
 
เต็มดวง
 
134
 
21 ม.ค. 2562
 
เต็มดวง
 
139
 
16 ก.ค. 2562
 
บางส่วน
 
144 10 ม.ค. 2563
 
เงามัว
 
149 05 ก.ค. 2563
 
เงามัว
 
ชุดก่อนหน้า 16 ก.ย. 2559 ชุดก่อนหน้า 23 มี.ค. 2559
ชุดถัดไป 05 มิ.ย. 2563 ชุดถัดไป 30 พ.ย. 2563

ชุดซารอสแก้ไข

อุปราคาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดซารอสที่ 124

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Super Blue Moon eclipse on January 31, Earthsky.org, January 30 2018
  2. "'Super Blue Blood Moon' Coming Jan. 31, 2018". NASA. January 18, 2018. สืบค้นเมื่อ February 1, 2018.
  3. Blue moon, based on the previous full moon, was either on November 30 or December 1, 1982 based on time zones.
  4. Rare 'Super Blue Blood Moon' Coming—First in 35 Years, National Geographic, January 29, 2018
  5. Mathewson, Samantha (January 30, 2018). "The Super Blue Blood Moon Wednesday Is Something the US Hasn't Seen Since 1866". Space.com. สืบค้นเมื่อ February 1, 2018.
  6. Fred Espenak; Jean Meeus. "Visual Appearance of Lunar Eclipses". NASA. สืบค้นเมื่อ April 13, 2014. {{cite web}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |last-author-amp= ถูกละเว้น แนะนำ (|name-list-style=) (help)
  7. Rao, Joe. "First Blue Moon Total Lunar Eclipse in 150 Years Coming This Month". Space.com. สืบค้นเมื่อ 2018-01-02.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข