จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล

เขตที่ 8, 16, 17
จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล
● Place Charles de Gaulle ●
เขต 8, 16, 17
ย่าน ช็องเซลีเซ
ชาโย
ความยาว 240 ม.
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2213
ตั้งชื่อเมื่อ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
ชื่อเดิม จัตุรัสแห่งดวงดาว
(Place de l'Étoile)
จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล

จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (ฝรั่งเศส: Place Charles de Gaulle) หรือในอดีต จัตุรัสแห่งดวงดาว (ฝรั่งเศส: Place de l'Étoile) เป็นจัตุรัสในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีถนน 12 สายมาบรรจบกันทำให้มีลักษณะเหมือนดวงดาว ตรงกลางของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของประตูชัยฝรั่งเศสอีกด้วย จัตุรัสชาร์ล เดอ โกลเป็นส่วนหนึ่งของแกนกลางอันเก่าแก่ (Axe historique) อันเลื่องชื่อ

สถานที่แห่งนี้มีสถานีรถไฟฟ้า : ชาร์ล เดอ โกล - เอตวล ให้บริการ

ประวัติ แก้ไข

ชื่อเดิมของสถานที่แห่งนี้คือ เนินชาโย (Butte de Chaillot) ซึ่งต่อมามาริญีก็มีโครงการปรับแนวดินให้เสมอกัน (บริเวณชาโย) และกำลังปรับปรุงชองป์-เซลิเซ่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งโครงการนี้ได้เร็จลุล่วงในปี พ.ศ. 2320

ชื่อ "ดวงดาว" (l'Étoile) เป็นชื่อเดิมของสถานที่แห่งนี้ สืบเนื่องมาจากถนนหลายสายที่มาบรรจบกันทำให้มีลักษณะเหมือนดวงดาว จึงเป็นที่มาของชื่อ "จัตุรัสแห่งดวงดาว" (Place de l'Étoile) ซึ่งในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 นั้น สถานที่แห่งนี้เป็นเพียงทางแยกล่าสัตว์เท่านั้น

การก่อสร้างประตูชัยฝรั่งเศสกลางจัตุรัสได้เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2379 ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์-ฟิลิปป์ที่ 1

จัตุรัสแห่งดวงดาว (Place de l'Étoile) ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หลังจากการอสัญกรรมของประธานาธิบดีชาร์ล เดอ โกล ในปี พ.ศ. 2513 เพื่อเป็นการรำลึก แต่ถึงกระนั้นชื่อจัตุรัสแห่งดวงดาว (Place de l'Étoile) ก็ยังเป็นที่นิยมเรียกในปัจจุบัน

ลักษณะ แก้ไข

 
Place Charles de Gaulle, Paris

ถนน 12 สายมาบรรจบกัน ณ จัตุรัสแห่งนี้ทำให้มีรูปร่างเป็นดวงดาว ถนนทั้ง 12 สาย (ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ) มีดังนี้ :

 1. ถนนวากร็อง (Avenue de Wagram) เรียกมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 เดิมเรียกว่า ถนนเลตวล (Boulevard de l'Étoile) หรือ ถนนเบอซง (Boulevard Bezons)
 2. ถนนอ็อช (Avenue Hoche) ในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 มีชื่อว่า ถนนแรน-ออร์ตองซ์ (Avenue de la Reine-Hortense) และก่อนหน้านั้น ถนนมงโซ (Boulevard Monceau)
 3. ถนนฟรีดลันด์ (Avenue de Friedland) เรียกมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 เดิมเรียกว่า ถนนโบฌง (Boulevard Beaujon)
 4. ถนนช็องเซลีเซ
 5. ถนนมาร์โซ (Avenue Marceau) ในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 มีชื่อว่า ถนนโฌเซฟีน (Avenue Joséphine)
 6. ถนนดีเอนา (Avenue d'Iéna)
 7. ถนนเกลแบร์ (Avenue Kléber) ในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 มีชื่อว่า ถนนรัว-เดอ-โรม (Avenue du Roi-de-Rome) และก่อนหน้านั้น ถนนปาซี (Boulevard de Passy)
 8. ถนนวิกตอร์ อูโก (Avenue Victor Hugo) ในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 มีชื่อว่า ถนนรัว-เดอ-โรม (Avenue du Roi-de-Rome) และก่อนหน้านั้น ถนนปาซี (Boulevard de Passy)
 9. ถนนฟ็อช (Avenue Foch) ในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 มีชื่อว่า ถนนบัวส์ (เดอ บูโลญ) และในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 มีชื่อว่า ถนนแล็งเปราทริส (Avenue de l'Impératrice)
 10. ถนนกร็องดาร์เม (Avenue de la Grande-Armée) เรียกมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 เดิมเรียกว่า ถนนเนอยี (Avenue de Neuilly)
 11. ถนนการ์โน (Avenue Carnot) ในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 มีชื่อว่า ถนนแด็สลิง (Avenue d'Essling)
 12. ถนนมัก-มาอง (Avenue Mac-Mahon) ในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 มีชื่อว่า ถนนแพร็งส์-เฌโรม (Avenue du Prince-Jérôme)
 
ถนน 12 สายมาบรรจบกันที่จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล ถ่ายบนเครื่องบินในความสูง 35,000 ฟุต (11,000 เมตร) ถนนช็องเซลีเซคือเส้นที่มุ่งไปยังสวนสาธารณะด้านขวาบน

จัตุรัสมีสัดส่วนรับกันทำให้เกิดแกนขึ้นมา 6 แกนดังนี้ :

 1. แกนถนนมัก-มาองและถนนดีเอนา
 2. แกนถนนวากร็องและถนนเกลแบร์
 3. แกนถนนอ็อชและถนนวิกตอร์ อูโก
 4. แกนถนนฟรีดลันด์และถนนฟ็อช
 5. แกนถนนช็องเซลีเซและถนนกร็องดาร์เม : แกนกลางอันเก่าแก่
 6. แกนถนนมาร์โซและถนนการ์โน

จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (และประตูชัยฝรั่งเศส) เป็นส่วนหนึ่งของเขตที่ 8 เขตที่ 16 และเขตที่ 17 :

จัตุรัสชาร์ล เดอ โกลถูกล้อมรอบด้วยถนน 2 สายทำให้เกิดรูปร่างวงกลมขึ้นมา: ถนนแพร็สบูร์ (Rue de Presbourg) และถนนตีลซิต (Rue de Tilsitt) ซึ่งถูกตั้งชื่อในปี พ.ศ. 2407 เมื่อการทูตในรัชสมัยนโปเลียนลุล่วง

วรรณคดี แก้ไข

 
ป้ายจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล

"La Place de l'Étoile" เป็นชื่อหนังสือนวนิยาย ประพันธ์โดยปาทริค โมดียาโนในปี พ.ศ. 2511 ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อสถานที่แห่งนี้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข