จังหวัดฟอร์ส

(เปลี่ยนทางจาก จังหวัดฟาร์ส)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ฟาร์ส (อังกฤษ: Fars, เปอร์เซีย: فارسFârs) เป็นหนึ่งใน 30 จังหวัดของอิหร่าน

แผนที่เขตการปกครองของประเทศอิหร่าน
ที่ตั้งของจังหวัดฟอร์ส