เวลามาตรฐานอิหร่าน

เวลามาตรฐานอิหร่าน (อังกฤษ: Iran Standard Time, IRST) หรือ เวลาอิหร่าน (Iran Time, IT) เป็นเขตเวลาที่ใช้ในประเทศอิหร่าน ประเทศนี้ใช้ออฟเซตเวลาสากลเชิงพิกัดที่ UTC+03:30 เวลามาตรฐานอิหร่านอยู่ที่ 52.5 องศาเมริเดียนตะวันออก ซึ่งเป็นเมริเดียนเดียวกันใช้ระบุปฏิทินอิหร่าน และเป็นเมริเดียนทางการของประเทศอิหร่าน

เวลาในตะวันออกกลาง
    UTC+02:00 เวลามาตรฐานอียิปต์
    UTC+02:00

UTC+03:00
เวลายุโรปตะวันออก /
เวลามาตรฐานอิสราเอล /
เวลาออมแสงยุโรปตะวันออก /
เวลาออมแสงอิสราเอล
    UTC+03:00 เวลามาตรฐานอาระเบีย /
เวลาตุรกี
    UTC+03:30 เวลามาตรฐานอิหร่าน
    UTC+04:00 เวลามาตรฐานอ่าวเปอร์เซีย
ใช้เวลามาตรฐานทั้งปี
ใช้เวลาออมแสง

ในช่วง ค.ศ. 2005 ถึง 2008 ประเทศอิหร่านไม่ได้สังเกตเวลาออมแสง (มีชื่อว่า เวลาออมแสงอิหร่าน (Iran Daylight Time, IRDT) ตามคำสั่งของประธานาธิบดีแมฮ์มูด แอฮ์แมดีเนฌอด[1] ก่อนที่จะนำมาใช้อีกครั้งในวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2008 ก่อนที่จะยกเลิกในวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2022[2][3]

การเปลี่ยนไปยังเวลาออมแสง

แก้

วันที่เปลี่ยนไปใช้เวลาออมแสงในประเทศอิหร่านอิงจากปฏิทินฮิจเราะห์สุริยคติ ปฏิทินทางการของประเทศอิหร่านที่ใช้วิษุวัตมีนาคม (โนว์รูซ) ตามที่กำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ที่เมริเดียนสำหรับเวลามาตรฐานอิหร่าน (52.5°E หรือ GMT+3.5h) นั่นทำให้เกิดสถานการณ์เฉพาะที่วันที่ของการเปลี่ยนไปยังเวลาออมแสงไม่ตรงกับวันเดียวกันในแต่ละปีเหมือนกับประเทศอื่น ๆ ส่วนใหญ่

เวลาออมแสงอิหร่านในอิหร่านเริ่มขึ้นในเวลา 24:00 น. ของวันที่ 1 แฟร์แวร์ดีน ซึ่งตรงกับวันที่ 20 หรือ 21 มีนาคมตามปฏิทินกริกอเรียน ขึ้นอยู่กับจังหวะที่แน่นอนของวิษุวัต (เทียบเท่าเวลา 00:00 น. ของวันที่ 2 แฟร์แวร์ดีน ตรงกับวันที่ 21 หรือ 22 มีนาคม) นาฬิกาจะขยับข้างหน้าไปยังเวลา 01:00 ของวันที่ 2 แฟร์แวร์ดีน (21 หรือ 22 มีนาคม) การเปลี่ยนแปลงในฤดูใบไม้ผลินี้เกิดขึ้นเมื่อวันโนว์รูซ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของกลุ่มชนอิหร่าน สิ้นสุดลง[4]

จากนั้น เวลาออมแสงในประเทศอิหร่านสิ้นสุดลงในเวลา 24:00 น. ของวันที่ 30 แชฮ์รีแวร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 หรือ 21 กันยายน (เทียบเท่าเวลา 00:00 น. ของวันที่ 31 แชฮ์รีแวร์ ตรงกับวันที่ 21 หรือ 22 กันยายน) นาฬิกาจะขยับถอยหลังไปยัง 23:00 น. ของวันที่ 30 แชฮ์รีแวร์ (20 หรือ 21 กันยายน)[5][6]

ระยะเวลา

แก้
ปี[7] เริ่มต้นเวลาออมแสง สิ้นสุดเวลาออมแสง
2017 พุธที่ 22 มี.ค. 00:00 น. ศุกร์ที่ 22 ก.ย. 00:00 น.
2018 พฤหัสบดีที่ 22 มี.ค. 00:00 น. เสาร์ที่ 22 ก.ย. 00:00 น.
2019 ศุกร์ที่ 22 มี.ค. 00:00 น. อาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 00:00 น.
2020 เสาร์ที่ 21 มี.ค. 00:00 น. จักทร์ที่ 21 ก.ย. 00:00 น.
2021 จันทร์ที่ 22 มี.ค. 00:00 น. พุธที่ 22 ก.ย. 00:00 น.
2022 อังคารที่ 22 มี.ค. 00:00 น. พฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. 00:00 น.

การเปลี่ยนเขตเวลา

แก้
ระยะเวลาที่ใช้งาน ออฟเซตเวลาจากเวลามาตรฐานกรีนิช ชื่อเวลา
ก่อน ค.ศ. 1945 UTC+03:25:44 เวลามัชฌิมเตหะราน (Tehran Mean Time, TMT)
1946 – 1977 UTC+03:30 เวลามาตรฐานอิหร่าน
1977 – 1978 UTC+04:00
UTC+05:00
เวลามาตรฐานอิหร่าน
เวลาออมแสงอิหร่าน
1979 – 1980 UTC+03:30
UTC+04:30
เวลามาตรฐานอิหร่าน
เวลาออมแสงอิหร่าน
1981 – 1990 UTC+03:30 เวลามาตรฐานอิหร่าน
1991 – 2005 UTC+03:30
UTC+04:30
เวลามาตรฐานอิหร่าน
เวลาออมแสงอิหร่าน
2006 – 2007 UTC+03:30 เวลามาตรฐานอิหร่าน
2008 – 2022 UTC+03:30
UTC+04:30
เวลามาตรฐานอิหร่าน
เวลาออมแสงอิหร่าน
2022 – ปัจจุบัน UTC+03:30 เวลามาตรฐานอิหร่าน

อ้างอิง

แก้
  1. "Time zone and daylight saving time for Iran – Tehran between 2010 and 2019". Timeanddate.com. สืบค้นเมื่อ 9 May 2010.
  2. "Iran Considers Abolishing DST". timeanddate.com. สืบค้นเมื่อ 13 May 2022.
  3. "Daylight Saving Time Ends in Iran". Livingintehran.com. 2022-09-21.
  4. "Culture of Iran: No-Rooz, The Iranian New Year at Present Times". www.iranchamber.com. สืบค้นเมื่อ 1 February 2016.
  5. Roozbeh Pournader (15 March 2003). "Iran daylight saving time correction". สืบค้นเมื่อ 1 December 2018.
  6. tz database (30 November 2018). "asia file, lines 1278–1299". GitHub. สืบค้นเมื่อ 1 December 2018.
  7. "Time Changes in Tehran over the years".