เคาน์ตีในอิหร่านเรียกว่า ชะฮ์ริซตอน (ภาษาเปอร์เซีย: شهرستان‎شهرستان‎ šahrestân)เป็นการปกครองแบบรัฐขนาดใหญ่กว่า(อุซตอน) คำว่า ชะฮ์ริซตอน มาจากภาษาเปอร์เซีย คำว่า ชะฮ์ร šahr ("เมือง, จังหวัด")และ อุซตอน stân ("มลรัฐ")ได้ “Country เขตปกครองท้องถิ่น” น่าจะให้ความหมายที่ใกล้เคียงกับ shahrestan ได้มากที่สุด

เมืองของอิหร่าน

เขตปกครองท้องถิ่นทั้งหลายของอิหร่านแบ่งออกเป็นหนึ่งบัคช์ (بخش)อำเภอหรือมากกว่า, เขตปกครองท้องถิ่นโดยทั่วไปจะรวมเมืองสองเมือง(شهر šahr)กับตำบลที่รวมหมู่บ้านต่างๆเข้าด้วยกัน(دهستان dehestân)ซึ่งเป็นการจับกลุ่มของหมู่บ้านที่อยู่ติดกัน หนึ่งเมืองที่อยู่ในเขตปกครองจะเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองนั้น

แต่ละเขตปกครองจะถูกควบคุมโดยสำนักงานที่เรียกว่า ฟัรมอนดอรี (ผู้ว่าการ) ซึ่งประสานงานสาธารณะต่างๆกับหน่วยงานทั้งหลาย โดยมีฟัรมอนดอร(ผู้ว่าการ)และเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดอยู่ในภาคส่วน

ในบรรดามลรัฐต่างๆของอิหร่าน ฟอร์ซมีจำนวนชะฮ์ริซตอนมากที่สุด (23) ขณะที่กุมเป็นชะฮ์ริซตอนเดียวที่กลายเป็นมลรัฐ ในปีพ. ศ. 2548 อิหร่านมี 324 ชะฮ์ริซตอน

แนะนำแก้ไข

เพื่อทำความเข้าใจเขตการปกครองเหล่านี้ให้ดีขึ้นตารางต่อไปนี้มีประโยชน์ สมมติว่ามลรัฐ P ถูกแบ่งออกเป็นสองเขตคือ A และ B. เขต A มี 3 อำเภอคือ เขตกลาง, X และ Y เขตกลางเป็นเขตที่มีเมือง M ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณรัฐ แต่ละอำเภอประกอบด้วยตำบลหนึ่งแห่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่งและ / หรือRAsหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง (หมู่บ้านที่จับกลุ่มกัน) ในตัวอย่างของเราเขตกลางประกอบด้วยตำบล M เมือง N และ RA T ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน V1, V2, V3, และ V4; เขต X มีตำบล O และ RA U; และอำเภอ Y ไม่มีเมืองแต่มีหนึ่ง RA V. เขตที่เล็กที่สุดประกอบด้วยเมืองเดียวเท่านั้นที่เป็นเขตเดียวที่มีชื่อว่า อำเภอเมือง แน่นอน เขต B ในตารางต่อไปนี้เป็นประเภทดังกล่าวซึ่งมีเพียงเมือง Q เมืองเดียว.

อุซตอน

(province)

ชะฮ์ริซตอน (county) อำเภอ เมือง / RA* หมู่บ้าน
P A เขตกลาง ตำบล M (c)
ตำบล N
RA T V1, V2, V3, V4
X ตำบล O
RA U V5, V6
Y RA V V7, V8, V9
B เขตกลาง ตำบล Q

ชะฮ์ริซตอนมีการระบุไว้ด้านล่างนี้ตามมลรัฐ:

มลรัฐอัลโบรซ์แก้ไข

 
มลรัฐอัลโบรซ์
 • อิจติฮาร์ด
 • กะรัจ
 • นะซารอบอด 
 • ซาโวจโบลอฆ
 • ฏอเลกอน
 • ฟัรเดซ

มลรัฐอัรดะบีลแก้ไข

 
มลรัฐอัรดะบีล
 • อัรดะบีล
 • บิลอซะวอร
 • กัรมี
 • ค็อลคอล
 • เกาษัร
 • เมชกินชะฮ์ร
 • นะมีน
 • นีร
 • พอรซอบอด
 • ซะเรอีน

มลรัฐบูเชะฮ์รแก้ไข

 
มลรัฐบูเชะฮ์ร
 • อะซะลูเยะฮ์
 • บูเชะฮ์ร
 • ดัชเตซตอน
 • ดัชตี
 • ดัยเยร
 • เดยลัม
 • กะนอเวะฮ์
 • ญัม
 • กันกอน
 • ทังกิซตอน

มลรัฐจะฮอรมะฮอล และบัคติยอรีแก้ไข

 
มลรัฐจะฮอรมะฮอลและบัคติยอรี
 • อัรดัล
 • โบรูเญน
 • ฟอรซอน
 • คิอัร
 • คูฮ์แรงก์
 • โลเดกอน
 • ชะฮ์เระโครด์

มลรัฐอาเซอร์ไบจาน ตะวันออกแก้ไข

 
มลรัฐอะเซอร์ไบจาน ตะวันออก
 • อะฮัร
 • อะญับชีร
 • ออซัรชะฮ์ร
 • โบนอบ
 • โบซตอนอบอด
 • จาโรวีมอก
 • เฮรีซ
 • ฮัชต์รูด
 • โจลฟา
 • กะลีบัร
 • โคดอออฟะรีน
 • มาเลคอน
 • มะรอเกะฮ์
 • มะรันด์
 • มะยอเนะฮ์
 • โอซกู
 • ซะรอบ
 • ชะเบซตัร
 • ตับรีซ
 • วัรซะกอน

มลรัฐอิสฟาฮานแก้ไข

 
มลรัฐอิสฟาฮาน
 • ออรอโนบีเดกอน
 • อัรเดซตอน
 • บูรกอโรเมเมะฮ์
 • จอเดกอน
 • เฟลาวัรยอน
 • เฟเรดัน
 • เฟเรโดนชะฮ์ร
 • กุลพัยกอน
 • อิสฟาฮาน
 • กาชาน
 • กอนซัร
 • โคมัยนีชะฮ์ร
 • เลนยอน
 • โลเวอร์ เซมิรอม
 • โมบารอเกะฮ์
 • เนน
 • นะญะฟอบอด
 • นอทันซ์
 • เซมิรอม
 • ชะฮ์เรซอ
 • ชาฮินชาฮ์
 • เตรอโนโกรูน

มลรัฐฟอร์ซแก้ไข

 
มลรัฐฟอร์ซ
 • ออบอเดะฮ์
 • อัรซันยอน
 • บะวานอต
 • ดอรอบ
 • อิกลีด
 • เอซตะฮ์บอน
 • ฟะรอชบันด์
 • ฟะซอ
 • ฟีรูซอบอด
 • เกรัช
 • จะฮ์รอม
 • คะวัร
 • คาเซรูน
 • เกะรอเมะฮ์
 • คอนจ์
 • คอรัมบิด
 • ลาเมรด์
 • ลาเรซตอน
 • มามาซานี
 • มะรูดัชต์
 • เมฮ์ร
 • เนยริซ
 • พอซัรกอด
 • กีโรกอรซีน
 • กิโรกัรซิน
 • ซัรเวซตอน
 • เซพิดอน
 • ชีรอซ
 • ซารินดัช

มลรัฐกีลอนแก้ไข

 
มลรัฐกีลอน
 • อัมเรช
 • ออซตอรอ
 • ออซตอเนะเยอัชรอฟีเยะฮ์
 • บันดะเรอันซะลี
 • ฟูมัน
 • ลาฮียอน
 • ลังรูด
 • มอซอล
 • รัชต์
 • ริซวอนชะฮ์ร
 • รูดบอร
 • รูดซัร
 • ชัฟต์
 • ซิยอกัล
 • ศูมิเอซะรอ
 • ฏอวอเลช

มลรัฐโกเลซตอนแก้ไข

 
มลรัฐโกเลซตอน
 • อะลียอบอด
 • ออกกะลอ
 • ออซอดชะฮ์ร
 • บันดะเรกัซ
 • บันดะเรโตกฟมัน
 • กอลีคัช
 • กอมิชอน
 • โกมบะเดคอวูซ
 • โกรกอน
 • โกลาเละฮ์
 • โคร์ดคุย
 • มะรอเวะฮ์ทะเพะฮ์
 • เมนูดัชต์
 • รอเมยอน

มลรัฐฮะมะดอนแก้ไข

 
มลรัฐฮะมะดอน
 • อะซะดอบอด
 • บะฮอร
 • ฮะมะดอน
 • คะบูดะรอฮัง
 • มะลอยิร
 • นะฮอวันด์
 • ระซัน
 • ทูอีซัรกอน

มลรัฐโฮรมุซกอนแก้ไข

 
มลรัฐโฮรมุซกอน
 • อะบูมูซา
 • บันดัรอับบาซ
 • บันดัรเลงเกะฮ์
 • บัซตัก
 • กัฟบันดี
 • ฮายีออบอด
 • จัซค์
 • คะมีร
 • มีนอบ
 • กิชม์
 • รูดอน

มลรัฐอีลอมแก้ไข

 
มลรัฐอีลอม
 • ออบดอนอน
 • ดัรเรชะฮ์ร
 • เดะฮ์โลรอน
 • อีวอน
 • อีลอม
 • มาลิกชะฮ์รี
 • เมะฮ์รอน
 • ชิรวอโนชัรดอวอล

มลรัฐเกรมอนแก้ไข

 
มลรัฐเกรมอน
 • อะนอร
 • อันบะรอบอด
 • อัรซุยเยะฮ์
 • บอฟต์
 • บัม
 • บัรด์ซีร
 • ฟะฮ์รัจ
 • กอลีเยกันจ์
 • ยีโรฟต์
 • กะฮ์นูจ
 • เกรมอน
 • กูฮ์โบนอน
 • มะนูยอน
 • รอบัร
 • รัฟซันยอน
 • รอวัร
 • เรกอน
 • เราด์บะเรโยนูบ
 • ชะฮ์เรบอบัก
 • ซีรยอน
 • ซะรันด์

มลรัฐเกรมอนชะฮ์รแก้ไข

 
มลรัฐเกรมอนชะฮ์ร
 • ดะละโฮ
 • กีลอเนกัรบ์
 • ฮัรซีน
 • อิซลอมอบอเดกัรบ์
 • ยะวอนรูด
 • กันกอวัร
 • เกรมอนชะฮ์ร
 • พอเวะฮ์
 • กัซเรชีรีน
 • ระวอซัร
 • ซะฮ์เนะฮ์
 • ซัรพุเลซะฮาบ
 • ษุลาเษบอบอยอนี
 • ซุนกุร

มลรัฐคูซิสตอนแก้ไข

 
มลรัฐคุซิสตอน

มลรัฐโกฮ์กิลูเยะฮ์ และบูเยรอะฮ์หมัดแก้ไข

 
มลรัฐโกฮ์กิลูเยะฮ์ และบูเยรอะฮ์หมัด
 • บัซต์
 • บะฮ์มะอี
 • บูเยรอะฮ์หมัด
 • ชะรัม
 • ดีนอ
 • กัชซอรอน
 • โกฮ์กิลูเยะฮ์

มลรัฐกุรดิซตอนแก้ไข

 
มลรัฐกุรดิซตอน
 • บอเนะฮ์
 • บีจอร
 • เดะฮ์โกลอน
 • ดีวอนดะเระฮ์
 • คอมยอรอน
 • มะรีวอน
 • โกรเวะฮ์
 • ซันนันดัจ
 • ซักกิซ
 • ซัรวอบอด

มลรัฐโลเรซตอนแก้ไข

 
มลรัฐโลริซตอน
 • อะลีกุดัรซ์
 • อัซนอ
 • โบรูยัร
 • เดลฟอน
 • โดรูด
 • เดาเระฮ์
 • โครรอมอบอด
 • คูฮ์ดัชต์
 • พุลดุคตัร
 • เซนเซเละฮ์

มลรัฐมัรกะซีแก้ไข

 
มลรัฐมัรกะซี
 • ออชติยอน
 • อะรอก
 • เดลียอน
 • โคเมน
 • คอนดับ
 • โคเมอิยอน
 • มะฮัลลาต
 • ซอเวะฮ์
 • ชอซัน
 • ทัฟเรช
 • ซะรันดีเยะฮ์

มลรัฐมอซันดะรอนแก้ไข

 
มลรัฐมอซันดะรอน
 • ออโมล
 • บอโบล
 • บอโบลซัร
 • เบะฮ์ชะฮ์ร
 • ชอลูซ
 • กะลูกะฮ์
 • จัยบัร
 • มะฮ์มูดอบอด
 • มิยอนโดรูด
 • เนคอ
 • โนชะฮ์ร
 • นูร
 • กออิมชะฮ์ร
 • รอมซัร
 • ซอรี
 • ซะวอดกูฮ์
 • ทูเนกะบอน
 • อับบาซอบอด

มลรัฐโคราซานเหนือแก้ไข

 
มลรัฐโคราซานเหนือ
 • บอจนูรด์
 • อิซฟะรอเยน
 • ฟอรูจ
 • เกรเมะฮ์
 • จอจรม
 • มอเนะโยซะมันกอน
 • ชีรวอน

มลรัฐกัซวีนแก้ไข

 
มลรัฐกัซวีน
 • ออบเยก
 • อัลโบรซ์Alborz County
 • บูยีนซะฮ์รอ
 • กัซวีน
 • ทอกิซตอน

มลรัฐกุมแก้ไข

 • กุม

มลรัฐโคราซานระซะวีแก้ไข

 
มลรัฐโคราซานระซะวี
 • บอเจซตอน
 • บัรดัซกัน
 • เชนอรอน
 • ดัรกัซ
 • ดะวอรซอน
 • ฟะรีมอน
 • ฟิรูเซะฮ์
 • กุนอบอด
 • จูวายิน
 • โจกอทออี
 • กะลัต
 • กอชมัร
 • คัฟ
 • คอลีลอบอด
 • โคชับ
 • มะฮ์วิลัต
 • มัชฮัด
 • นิชอพูร
 • กูชอน
 • รัชโคร
 • ซับซะวอร
 • วะรัคซ์
 • ตัคเตยุลเกะฮ์
 • ทัยบัด
 • โทรกะเบชันดิซ
 • ทุรบะเตยอม
 • ทุรบะเทฮัยดะรีเยะฮ์
 • ซอวี

มลรัฐเซมนอนแก้ไข

 
มลรัฐเซมนอน
 • อะระดอน
 • ดอมกอน
 • กัรม์ซอร
 • มะฮ์ดีชะฮ์ร
 • เมยอมี
 • เซมนอน
 • ชาฮ์รูด
 • โซเกะฮ์

มลรัฐซีซตอน และบะลูจิซตอนแก้ไข

 
มลรัฐซีซตอน และบะลูจิซตอน
 • ชอบะฮอร
 • ดัลกอน
 • ฮิรมันด์
 • อิรอนชะฮ์ร
 • กัช
 • โกนารอก
 • เมะฮ์ริซตอน
 • นีคชาฮ์
 • ซะรอวอน
 • ซัรบอซ
 • ซิโบซุรอน
 • ซอบุล
 • ซอเฮดอน
 • เซฮัก

มัลรัฐโคราซานใต้แก้ไข

 
มลรัฐโคราซานใต้
 • บีรยันด์
 • บุชรรูเยะฮ์
 • ดัรมิยอน
 • ฟิรเดาซ์
 • คุซฟ์
 • เนะฮ์บันดอน
 • กอเอน
 • ซะรอยอน
 • ซัรบีเชะฮ์
 • ทะบัซ
 • ซิรเกาฮ์

มลรัฐเตหะรานแก้ไข

 
มลรัฐเตหะราน
 • ดะมอวันด์
 • ฟีรูซกูฮ์
 • อิสลามชะฮ์ร
 • มะลาร์ด
 • พอกดัช
 • พีชวอ
 • รอบัตกะรีม
 • เรย์
 • เชมิรอนัต
 • ชะฮ์รียอร
 • ชะฮ์เรกุดส์
 • เตหะราน
 • วะรอมีน

มลรัฐอาเซอร์ไบจานตะวันตกแก้ไข

 
มลรัฐอาเซอร์ไบจานตะวันตก
 • บูคอน
 • ชอนโดรอน
 • ชูอีย์พะเระฮ์
 • คูอีย์
 • มะฮอบอด
 • มอคู
 • มิยอนโดออบ
 • นะกะเดะฮ์
 • ออชนะวีเยะฮ์
 • พีรอนชะฮ์ร
 • พุลดัชต์
 • ซัลมอซ
 • ซัรดัชต์
 • ชาฮีนเดจ
 • เชาต์
 • ตะกอบ
 • อุรูมีเยะฮ์

มลรัฐยัซด์แก้ไข

 
มลรัฐยัซด์
 • อะบัรกูฮ์
 • อัรเดกอน
 • บอฟก์
 • บะฮอบอด
 • คะตัม
 • เมะฮ์รีซ
 • เมบุด
 • ซะดูก
 • ตัฟต์
 • ยัซด์Yazd

มลรัฐซันจานแก้ไข

 
มลรัฐซันจาน
 • อับฮัร
 • อีจรูด
 • โคดาบันเดะฮ์
 • โครรอมดัรเระฮ์
 • เมะฮ์นิชอน
 • ฏอรม
 • ซันจาน

See alsoแก้ไข

 • อุซตอน
 • บัคช์
 • จังหวัดในอิหร่าน

Referencesแก้ไข