จักรวรรดิเยอรมัน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

จักรวรรดิเยอรมัน คือ ประเทศเยอรมนีระหว่างปี ค.ศ. 1871 ถึง ค.ศ. 1918

จักรวรรดิเยอรมัน อาจหมายถึง

ดูเพิ่ม แก้