รากิบัค ข่าน (มองโกเลีย: Рагибаха хаан), อาริกิบา ข่าน (มองโกเลีย: Аригиба хаан) หรือ จักรพรรดิเทียนชุ่น (จีน: 天順帝; ค.ศ. 1320 – 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1328) เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์หยวน

รากิบัค ข่าน
ข่านพระองค์ที่ 11 แห่งจักรวรรดิมองโกล
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หยวน
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์ตุลาคม ค.ศ. 1328 – 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1328
ก่อนหน้าเยซนโทโมร์ ข่าน
ถัดไปหยวนเหวินจง
ประสูติค.ศ. 1320
สวรรคต14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1328
รัชศก
Tianshun (天順) ค.ศ. 1328
พระสมัญญานาม
ไม่ปรากฏพระนาม
พระอารามนาม
ไม่ปรากฏพระนาม
พระราชบิดาเยซนโทโมร์ ข่าน

ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1320 เป็นพระราชโอรสในเยซนโทโมร์ ข่าน (จักรพรรดิหยวนไท่ติ้ง) เมื่อพระราชบิดาสวรรคตลงใน ค.ศ. 1328 พระองค์ในชันษาเพียง 8 พรรษาจึงขึ้นครองราชย์แทน ทรงพระนามว่ารากิบัค ข่าน หรือจักรพรรดิเทียนชุ่น ทรงครองราชย์ได้ไม่ถึงปีก็สวรรคตในปีนั้น ซายาท ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนเหวินจงจึงขึ้นครองราชย์แทน

ก่อนหน้า รากิบัค ข่าน ถัดไป
จักรพรรดิหยวนไท่ติ้ง
(เยซนโทโมร์ ข่าน)
จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1871)
จักรพรรดิหยวนเหวินจง
(ซายาท ข่าน; ครั้งที่ 1)