สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จักรพรรดิเหวินจง

ซายาท ข่าน (มองโกเลีย: заяат хаан) หรือ จักรพรรดิหยวนเหวินจง (จีน: 元文宗; 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1304 – 2 กันยายน ค.ศ. 1332) เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์หยวน

ซายาท ข่าน
YuanEmperorAlbumTughTemurPortrait.jpg
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หยวน (ครั้งที่ 1)
ครองราชย์ค.ศ. 1328–1329
ก่อนหน้าจักรพรรดิหยวนเทียนชุ่น
ถัดไปจักรพรรดิหยวนหมิงจง
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หยวน (ครั้งที่ 2)
ครองราชย์ค.ศ. 1329–1332
ก่อนหน้าจักรพรรดิหยวนหมิงจง
ถัดไปจักรพรรดิหยวนหนิงจง
ราชวงศ์ราชวงศ์หยวน
พระราชบิดาจักรพรรดิหยวนอู่จง
ประสูติ16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1304
สวรรคต2 กันยายน ค.ศ. 1332

พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ในคูเล็ก ข่าน (จักรพรรดิหยวนอู่จง) เมื่อรากิบัค ข่าน (จักรพรรดิหยวนเทียนชุ่น) สวรรคตลงใน ค.ศ. 1328 พระองค์จึงขึ้นครองราชย์ ขณะชันษาได้ 24 พรรษา ทรงพระนามว่าซายาท ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนเหวินจง

ตลอดการครองราชย์ครั้งที่ 1 เพียง 1 ปี ทรงมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์และภาษาจีนรวมทั้งเรื่องวรรณกรรมและจิตรกรรมเป็นอย่างดี แต่ใน ค.ศ. 1329 ทรงถูกคุสเล็งผู้เป็นพระเชษฐายึดราชสมบัติ และได้ขึ้นเป็นโคทักท์ ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนหมิงจง ต่อมาทรงได้กลับมาครองราชย์ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1329 – 2 กันยายน ค.ศ. 1332

ซายาท ข่าน สวรรคตเมื่อพระชนม์เพียง 29 พรรษา หลังจากพระองค์สวรรคต จักรพรรดิรัชกาลต่อมาคือรินชิมบัล ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนหนิงจง ผู้เป็นพระราชนัดดาของพระองค์เอง

ก่อนหน้า ซายาท ข่าน ถัดไป
จักรพรรดิหยวนเทียนชุ่น
(รากิบัค ข่าน)
2leftarrow.png จักรพรรดิจีน (ครั้งที่ 1)
(พ.ศ. 1871–1872)
2rightarrow.png จักรพรรดิหยวนหมิงจง
(โคทักท์ ข่าน)
จักรพรรดิหยวนหมิงจง
(โคทักท์ ข่าน)
2leftarrow.png จักรพรรดิจีน (ครั้งที่ 2)
(พ.ศ. 1872–1875)
2rightarrow.png จักรพรรดิหยวนหนิงจง
(รินชิมบัล ข่าน)