ซายาท ข่าน (มองโกเลีย: заяат хаан) หรือ จักรพรรดิหยวนเหวินจง (จีน: 元文宗; 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1304 – 2 กันยายน ค.ศ. 1332) เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์หยวน

ซายาท ข่าน
จักรพรรดิหยวนเหวินจง
ข่านพระองค์ที่ 12 แห่งจักรวรรดิมองโกล
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หยวน
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์ครั้งที่ 1ค.ศ. 1328–1329
ก่อนหน้าหยวนเทียนชุ่น
ถัดไปหยวนหมิงจง
ครองราชย์ครั้งที่ 2ค.ศ. 1329–1332
ก่อนหน้าหยวนหมิงจง
ถัดไปหยวนหนิงจง
ประสูติ16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1304
สวรรคต2 กันยายน ค.ศ. 1332
รัชศก
Tianli (天曆) ค.ศ. 1328–1330
Zhishun (至順) ค.ศ. 1330–1332
พระสมัญญานาม
Emperor Shengming Yuanxiao (聖明元孝皇帝)
พระอารามนาม
เหวินจง (文宗)
ราชวงศ์ราชวงศ์หยวน
พระราชบิดาจักรพรรดิหยวนอู่จง
โปเก ข่าน

พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ในคูเล็ก ข่าน (จักรพรรดิหยวนอู่จง) เมื่อรากิบัค ข่าน (จักรพรรดิหยวนเทียนชุ่น) สวรรคตลงใน ค.ศ. 1328 พระองค์จึงขึ้นครองราชย์ ขณะชันษาได้ 24 พรรษา ทรงพระนามว่าซายาท ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนเหวินจง

ตลอดการครองราชย์ครั้งที่ 1 เพียง 1 ปี ทรงมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์และภาษาจีนรวมทั้งเรื่องวรรณกรรมและจิตรกรรมเป็นอย่างดี แต่ใน ค.ศ. 1329 ทรงถูกคุสเล็งผู้เป็นพระเชษฐายึดราชสมบัติ และได้ขึ้นเป็นโคทักท์ ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนหมิงจง ต่อมาทรงได้กลับมาครองราชย์ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1329 – 2 กันยายน ค.ศ. 1332

ซายาท ข่าน สวรรคตเมื่อพระชนม์เพียง 29 พรรษา หลังจากพระองค์สวรรคต จักรพรรดิรัชกาลต่อมาคือรินชิมบัล ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนหนิงจง ผู้เป็นพระราชนัดดาของพระองค์เอง

ก่อนหน้า ซายาท ข่าน ถัดไป
จักรพรรดิหยวนเทียนชุ่น
(รากิบัค ข่าน)
จักรพรรดิจีน (ครั้งที่ 1)
(พ.ศ. 1871–1872)
จักรพรรดิหยวนหมิงจง
(โคทักท์ ข่าน)
จักรพรรดิหยวนหมิงจง
(โคทักท์ ข่าน)
จักรพรรดิจีน (ครั้งที่ 2)
(พ.ศ. 1872–1875)
จักรพรรดิหยวนหนิงจง
(รินชิมบัล ข่าน)